ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете лаптоп ASUS

Организатор: Тази Игра се организира от „Форуком и компания” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Фритьоф Нансен” 23А, ет. 2, Период на Играта: 15.03.2017 – 31.03.2017г. включително. 

Участието в Играта не е обвързано с покупка или заявка на продукт или услуга, предлагани от Организатора. 

Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на „Форуком и компания” ООД, „Дъ МАГС“ EООД, членове на техните семействата, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Играта. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези общи условия и да спазват техните разпоредби.

За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните стъпки, описани по-долу: Да хареса Facebook страницата на Организатора на Интернет адрес: https://bzd.bg/igra/specheli-novlaptop-ot-bzd 
Да попълни анкета състояща се от 3 въпроса на уеб сайта на Организатора на адрес: https://bzd.bg/igra/specheli-nov-laptop-ot-bzd
Да се регистрира за участие в томбола за награда с актуален e-mail адрес.

Наградата предоставена от Организатора в настоящата игра е лаптоп ASUS модел X540S. Всеки участник има право да спечели само една награда в рамките на играта. 
Организатора се задължава, да осигури и предостави на спечелилият участник удостоверение или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата. Спечелилилият награда участник може да използва удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишната данъчна декларация във връзка със „Закона за данъците върху доходите на физическите лица ”.

Наградата ще бъде изтеглена на 03.04.2017 г. (понеделник).

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *