ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете косачка Fieldmann


Отговорете правилно на въпроса: Какви са минималната и максималната препоръчани височини на косене на косачка Fieldmann FZR 2011?


Възложител и организатор на Пост-играта (наричана по-долу Играта) е Практикер Ритейл ЕООД (наричано по-долу Организатор).

Срок: Играта се провежда за периода от 17.03.2017 г. до 23.03.2017 г., включително. Посоченият срок може да бъде съкратен или удължен, спрямо предварително обявената крайна дата с решение на Организатора, като това следва да бъде публикувано на Фейсбук страница www.facebook.com/PraktikerBG.

Територия: Играта се организира и провежда на територията на Република България.

Участник в Играта може да бъде всяко физическо лице, с постоянен адрес в България и валиден профил във Фейсбук (username).

На Фейсбук страницата на Хипермаркети Практикер има публикуван въпрос, свързан с даден продукт/продукти. Участникът посещава Фейсбук страницата на Хипермаркети Практикер и попълва формата за коментар с отговор на зададения въпрос. Право да участва в тегленето на награда от Играта има само Участник, дал правилен отговор на зададения въпрос.
Награда: косачка Fieldmann FZR 2011
Печелившият ще бъде избран на случаен принцип, чрез томбола между участниците, дали правилен отговор на зададения въпрос, с помощта на специализиран софтуер. Печелившият ще получи 1 бр. награда косачка Fieldmann FZR 2011.
След като бъде изтеглен и публикуван във Фейсбук страница www.facebook.com/PraktikerBG, печелившият в играта, в срок от 1 седмица от публикуването на спечелилия, трябва да се свърже с Организатора, чрез изпращане на лично съобщение на Фейсбук страница www.facebook.com/PraktikerBG.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *