ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 570 блузи с дълъг ръкав Skittles

Организатор на промоцията е Марс Инкорпорейтед България ЕООД. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (наричани по-долу “Официални Правила”). Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на www.promomars.bg Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: www.promomars.bg
I. Период на Промоцията /играта/: 13.03.2017 – 26.03. 2017 г. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България, в обектите на търговска верига Кауфланд.
II. Продукти, участващи в промоцията – Скитълс 95 гр фрутс и Скитълс 95 гр. крейзи сауър.
III. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес wwwHYPERLINK „http://www.milka.bg/“.promomars.HYPERLINK „http://www.milka.bg/“bg за периода на Промоцията.

IV. Промоцията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 18 години, с изключение на служителите на Марс Инкорпорейтед България ЕООД и Тера Комюникейшънс АД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
V. За да получат награда от промоцията, печелившите участници са длъжни да пазят и покажат на куриера, който доставя наградите, касовият бон, с който участникът се е регистрирал за участие в промоцията, както и да удостоверят самоличността си.
VI. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
VII. Участвайки в тази промоция, т.е. чрез изпращането на SMS или регистрирането чрез електронна поща в уебсайта www.promomars.bg , участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и задължително да спазват техните условия.
Механизъм на промоцията /играта/:
Стъпка 1: Закупете 2 броя опаковки Скитълс от 95 гр, от който и да е вид от верига магазини Кауфланд.
Стъпка 2: Регистрирайте кода от касовия бон и часа от касовия бон на www.promomars.bg или с SMS на номер 19353, като пред кода поставите символ „К“.
ПРИМЕР: K928383930 13:15
* Цената на един SMS е 0.30 лв. с включен ДДС за абонатите на Мтел и VIVACOM и 0.29 лв. с включен ДДС за абонати на Telenor
VIII. Стъпка 3: След като направи регистрацията си успешно, всеки участник получава потвърдителен смс. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен телефонен номер, за да получи потвърждение, че успешно се е регистрирал в играта.
Награди:
570 броя блузи с дълъг ръкав с рекламен брандинг Скитълс
Тегленето на награди ще се извърши на 27.03.2017 г. по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено разпределяне на видовете награди, на база регистрации в промоцията. За целта ще бъде съставен констативен протокол, подписан от тричленна комисия.
IX. С един смс или уеб регистрация може да бъде регистриран само един код от касова бележка. За един код може да бъде изпратен само един SMS или уеб регистрация. При регистрирането на всеки нов касов бон, потребителят получава статус, колко шанса е натрупал за тегленето на награди.

* Всеки печеливш трябва да получи SMS за спечелената награда с номер на Call Center
Печелившият потвърждава до 3 дни наградата си на тел. – 02 419 12 20 / 0898 150 520

X. Печелившите участници регистрирали кодoвете си със SMS или имейл ще бъдат известени чрез обратен SMS и ще им бъде предоставен телефон за връзка, на който в 3-дневен срок трябва да позвънят, за да потвърдят наградата си, както и да заявят адрес за получаване на наградата. Ако печелившите не потвърдят наградите си след получаване на известието в срока посочен в тази точка, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката.
XI. Един участник може да направи неограничен брой регистрации на денонощие, стига те да отговарят на условията на стъпките в точка XIII . Всеки регистриран номер на касов бон се натрупва в активите на участника и той участва в тегленето на наградите с брой шанса равен на броя на касовите бонoве, които е регистрирал.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *