ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете козметичен комплект Avon Mark


Томболата  “Отговори & Спечели”  е организирана от „Ейвън Козметикс България” ЕООД, със седалище гр. София, бул. „България” № 69 ет. 9, с ЕИК 121902485, представлявано от управителя Елизавета Коробченко, за краткост по-долу наречено “Организатор” или „Ейвън”.

Периодът на участие в Томболата е от 14.03.2017 година до 23.59 часа на 21.03.2017 година.
Участник в Томболата може да бъде всяко дееспособно физическо лице с местоживеене на територията на Република България, което в периода на участие изпълни условията за участие, описани по-долу.
Tомбола с награди За да бъде включен в томболата, участникът трябва да попълни анкетата, публикувана на адрес http://bit.ly/2mI2vK9.
Реална регистрация Такава е всяка една, извършена от редовен участник, който е отговорил на всички въпроси, включени в анкетата.
Един участник може да спечели само 1 бр. награда. Наградите в томболата е:
1 бр. комплект Avon Mark, състоящ се от червило Avon Mark Plump It и 2-в-1 Молив и сенки за очи.
Тегленето на наградите в томболата ще се извърши в на 22.03.2017 година в 10.00 часа чрез жребий, като от всички участници, попълнили коректно въпросника, на случаен принцип ще бъде избран 1 печеливш участник и 3 резервни участника чрез уебсайта random.org.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *