ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете портативни говорители и слушалки SONY

Периодът за участие в Онлайн играта на „WebCafе“ и AXN („Играта“) е от 00:00 ч. на 3.03.2017 г. до 23:59 ч. на 14.03.2017 г. включително.

Играта се провежда на официалната Facebook страница на „WebCafе“ на адрес: Facebook@webcafe.bg.

Участието в Играта се реализира в периода по т. 1 от тези Правила при следните условия:

Участниците се регистрират за участие в Играта, като отговорят правилно на въпрос, зададен в пост на стената на официалната Facebook страница на „WebCafе „.

Отговорите на зададения въпрос се публикуват под формата на коментар под въпроса.

Всеки участник има право само на едно участие в Играта, независимо колко пъти е давал отговор на въпрос по предходната точка 4.2 във Фейсбук страницата на „WebCafе“.

С регистрацията си за участие по реда на точка 4.2. от тези Правила, съответният участник безусловно приема и се съгласява с настоящите Правила, задължава се да ги спазва, както и да изпълнява всяко решение, взето от Организаторите, включително всяко тълкуване на Правилата.

Печелившите участници носят отговорност за всички разходи във връзка с Наградите, включително за деклариране на Наградите и заплащане на данъци /ако такива се дължат.

Наградите в настоящата Игра са: 1 /един/ брой MP3&MP4 плеър SONY NWZ-E383B, 1 /един/ брой портативен говорител SONY SRS-XB2B и 1 /един/ брой портативен говорител SONY SRS-X11L /“Наградите“/.

Печелившите участници се определят чрез томбола на случаен принцип сред всички участници, отговорили правилно на въпрос съгласно точка 4.2 от настоящите Правила.
Техните имена ще бъдат обявени на официалната Facebook страница на „WebCafе“ на адрес: https://www.facebook.com/WEBCAFE.BG, на 15.03.2017 г.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *