ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете камери Evolio, Oreo dunker или Oreo чаши

Играта продължава до 31 юли 2017 г.

За да участва в тази промоция, участникът трябва:

Да закупи Oreo продукт/и с промоционална опаковка и да има достъп до
интернет

Участниците могат да участват в тази промоция повече от веднъж.

Участието е лично, така че трети лица и/или автоматизирани
заявки/участия няма да бъдат приемани. ЕДНО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ МОЖЕ ДА
УЧАСТВА САМО С ЕДИН И-МЕЙЛ АДРЕС. Самоличности, създадени единствено с
цел промяна, фалшифициране или манипулиране на каквито и да е съответни
параметри на играта, няма да бъдат приемани по никакъв начин. В този
случай отпада правото за участие или спечелване на награда.

УЧАСТНИЦИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА ПАЗЯТ ОПАКОВКИТЕ С РЕГИСТРИРАНИ ПРОМО КОДОВЕ,
ЗА ДА ПОЛУЧАТ НАГРАДАТА СИ, В СЛУЧАЙ ЧЕ СПЕЧЕЛЯТ ТАКАВА.

Необходимо е участниците да закупят Oreo продукт/и с промоционална
опаковка и да посетят www.oreodunk.com.

След достъп до страницата, участниците ще бъдат помолени да въведат
промоционалния код, който се намира на участващите Oreo опаковки, и да
заявят адреса на електронната си поща. След като участниците са въвели
кода и електронния си адрес, на интернет страницата ще се появи забавна
анимация с Oreo бисквитка, която се потапя в чаша мляко, като при това
участниците няма да имат достъп до анимацията или възможност да окажат
влияние върху/да повлияят на нея. След няколко секунди участниците ще
бъдат информирани за това, дали са спечелили награда или не.

За тази промоция могат да бъдат използвани само оригинални промоционални
кодове на Oreo. Опити за фалшифициране, променяне или самостоятелно
генериране на кодове ще бъдат преследвани с цялата строгост на закона.

Организаторът на промоцията /играта/ и търговците на дребно, които
продават промоционалните продукти, не носят отговорност за кодовете,
които са нередовни поради грешки при отпечатването им или са повредени
при производството и опаковането на продуктите или при разопаковането им
от потребителите, и в такива случаи няма да се извършват възстановяване
на средства или замяна.

Организаторът не носи отговорност, ако промоционални опаковки не се
предлагат в определен търговски обект.

Организаторът на промоцията /играта/ не носи отговорност към
потребителите, в случай че промоционални опаковки се продават в
търговската мрежа след изтичане срока на промоцията.

С регистрацията на предварително определен брой кодове (както е показано
по-долу), участниците ще участват в теглене за награда. Кодовете,
необходими за право на участие за всеки вид награда са както следва:

1 код = участие в теглене за Oreo dunker ИЛИ Oreo чаша.

5 кода = участие в теглене за водоустойчива камера Evolio. Всеки
участник, който е регистрирал минимум 5 кода, участва в седмичните
тегления за водоустойчива камера. Регистрирането на всеки допълнителни 5
кода не увеличава шанса за печалба.

Oreo dunker и Oreo чаша се теглят незабавно, на случаен принцип чрез
специална автоматизирана система. Водоустойчива камера Evolio ще бъде
теглена в рамките на 72 часа след края на всяка седмица от промоцията.

На всеки, спечелил Oreo dunker или Oreo чаша, ще бъде предоставен
електронен онлайн формуляр, в който да попълни съответните си лични
данни (вижте точка 4.2). В случай че спечелилите не могат да попълнят
онлайн формуляра поради преждевременно излизане от браузърната сесия или
по други причини, на тези спечелили Организаторът ще изпрати имейл,
съдържащ линк връзка, за да могат те да въведат личните си данни и да си
получат наградата. Спечелилите са длъжни да отговорят на такова
уведомление по имейл в срок от 5 (пет) работни дни. Ако спечелилият не
отговори в така посочения срок, Организаторът си запазва правото да
предложи наградата на друго лице, избрано при същите условия.

В случай, че участник спечели водоустойчива камера, той ще бъде
информиран чрез имейл и ще бъде помолен да попълни онлайн формуляр с
личните си данни, както това е описано по-долу в раздел 4.2, така че
наградата да може да му бъде предоставена.

Организаторът умолява всички участници стриктно да проверяват своята
пощенска кутия, както и „SPAM” (СПАМ) директория за получен от нас имейл!

Организаторът не носи отговорност, в случай че изпратения уведомителен
имейл попадне в „SPAM“ директорията на пощенската кутия на участник.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да
забележи съобщението за спечелването на наградата в определения срок!

Ако даден участник спечели Oreo dunker, той ще трябва да предостави на
куриера опаковката с печелившия код.

Ако даден участник спечели Oreo чаша, той ще трябва да предостави на
куриера опаковката с печелившия код.

Ако даден участник спечели водоустойчива камера, той ще трябва да
предостави на куриера 5 опаковки с регистрирани до момента на печалбата
кодове.

Ако даден победител не успее да предостави опаковките, както е описано
по-горе в точка 3.4, той ще загуби правото си върху наградата.

При възникване на спор относно валидността на кодовете, което не може да
се определи в настоящите Официални правила, ще важи единствено решението
на Организатора.

Едно физическо лице може да спечели максимум два броя Oreo dunker-и и
два броя Oreo чаши, както и максимум един брой водоустойчива камера EVOLIO.

Oreo dunker-и: всеки ден от периода на промоцията са предвидени по 20
Oreo dunker-а.
Oreo чаши: всеки ден от периода на промоцията са предвидени по 15 Oreo чаши.
водоустойчива камера Evolio: всяка седмица от периода на промоцията е
предвидена по 1 водоустойчива камера

Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок
от 45 работни дни след подаване на адрес за доставка от страна на
печелишия. Преди доставка куриерът ще прозвъни спечелилите.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *