ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете таблет PRESTIGIO

„Игра“ – Игра с награда „ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ ТАБЛЕТ ОТ УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СИТИ!“, която се провежда от Организатора на територията на Република България в съответствие с определените в настоящите общи условия правила.

„Организатор“ – Учебен център „СИТИ“
„Продължителност на играта“ – от 14:00 ч. на 24.02.2017г. до 23:30 ч. на 23.03.2017г., като Организаторът си запазва правото да промени срока на Играта, публикувайки съобщение на страницата на Играта.

„Награда“- ТАБЛЕТ PRESTIGIO MULTIPAD WIZE 3037

„Печеливш“ – Участник в играта, избран да получи награда съгласно реда, определен в настоящите Правила.

За да участва в играта, всяко лице трябва да отговаря на изискванията на Общите условия, действащи към момента на участието му, както и на настоящите Правила. За участие в играта лицето трябва да изпълни следните стъпки:
– да прочете настоящите общи условия и да се увери, че отговаря на критериите, посочени в тях;
– да изпълни условията, които са публикувани в поста към играта във Facebook;
В Играта участва всяко лице, отговарящо на условията на настоящите общи условия, регистрирало участие като коментар под публикацията на играта, в отбелязания период.
Участието в Играта не е обвързано с покупка на услуга, предлагана от Организатора. Участниците са отговорни за спазването на посочените в Общите условия срокове и правила за провеждане на играта.
Организаторът си запазва правото формалностите по връчването на наградaта да се уточняват индивидуално и със спечелилия участник, ако това е необходимо.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ