ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете три подаръчни комплекта с награди от Maybelline NY

Организатор на Конкурса с името „ #ColorYourMood“ (по-нататък в текста „Конкурса“) е L’Oréal Bulgaria EООД, https://www.facebook.com/Maybelline…. (по-нататък “Организатор”). Конкурсът се организира с цел промоция на Организатора.

Конкурсът е отворен за участие за всички физически лица, които са граждани на Р. България, имат местна регистрация на територията на Р. България, намират се на територията на Р. България и са ползватели на Facebook (наричани по-нататък „Участници“). Служителите и членовете на най-тесния семеен кръг на служители на Организатора, както и което и да е друго лице, свързано с този Конкурс не могат да участват в Конкурса. Участници в Конкурса не могат да бъдат юридически лица.

Конкурсът се провежда в периода от 09.02. до 23:59 часа на 28.02.2017.

За да може Участничката да се включи в Конкурса е необходимо в периода от 09.02. до 23:59 часа на 28.02.2017. да направи следното:

· НАПРАВЕТЕ снимка на своите устни, носейки едно от червилата Color Sensational

· ПРИКАЧЕТЕ снимката в коментар на която и да е публикация за конкурса на адрес: https://www.facebook.com/Maybelline…

· НАПИШЕТЕ кратък текст, който описва в какво настроение носите тези нюанси (например: с червено се чувствам атрактивно, с нежно розово – романтично, с виолетово – безстрашно). Описанието трябва да съдържа изразът #ColorYourMood.

Една и съща участничка може да участва в Конкурса с неограничен брой снимки по време на съответния кръг от Конкурса.


След изтичането на двете седмици от Конкурса, т.е. в периода от 09.02. до 23:59 часа на 28.02. ще бъдат обявени 10 финалисти в Конкурса. Те ще бъдат определени съгласно решението на журито, а основните критерии са креативност, оригиналност и придържане към съответната задача на Конкурса.
Членове на журито:
1) Dunja Stanić, Product Manager, L’Oréal Adria d.o.o
2) Elitsa Ivanova, Marketing Director, L’Oréal Adria d.o.o
3) Iana Grigirova, Community Manager, Публисис АД
Всеки от членовете на журито ще даде своята професионална оценка, за изключителна оригиналност и креативност по скала от 1 до 10, за всеки отговор. Участниците в Конкурса изрично се съгласяват да бъдат оценявани по определен критерии от членовете на журито и оценките им да бъдат приемани като окончателни.
НАГРАДА 3 (трите) Участнички с най-добри оценки ще бъдат наградени с 3 (три) подаръчни пакета Maybelline NY.

Обявените печеливши трябва да предоставят на администратора на Facebook страницата Maybelline New York – (Bulgaria) следните данни: име и фамилия, адрес, град, пощенски код, e-mail, и телефон за проверка и доставка на наградата.

Наградите ще бъдат доставени на печелившите на адреса, който са предоставили на администратора на Facebook страницата Maybelline NY Bulgaria.

Срокът за доставка на наградата е 30 дни от датата на обявяване на печелившите. Един Участник може да спечели награда само веднъж.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *