ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесен телевизор Samsung

Организатор на играта “Отгатни кой е филмът“ („играта “): Самсунг Електроникс Румъния С.Р.Л, клон България, със седалище и адрес на управление, бул. Цариградско шосе 115М.,Хермес парк, сграда Д, ет. 4, Европейски търговски център, София, регистриран в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 201200956, регистрация по ДДС: BG201200956, („Организатор“).

Играта е валидна за територията на Република България с период на провеждане от 24.02.2017г. в 17:10 часа до 28.02.2017 г., включително, до 23:59 часа и ще се проведе във Facebook страницата на Samsung България (https://www.facebook.com/SamsungBul…). Всяко участие, съгласно механизма на играта по т. 4 след изтичане на този период, няма да бъде валидно.

Награди: Участвайки в настоящата игра, имаш право да участваш за спечелването на 1 брой Samsung телевизор UHD Curved 43KU6502. Печелившият в настоящата игра ще бъде само един.

Механизъм на Играта:
За спечелването на наградaта, посоченa в т. 3, е необходимо:
Да имаш навършени 14 години, и да си български гражданин.
Да станеш фен на Facebook страницата на Samsung България (https://www.facebook.com/SamsungBul…).
Да отгатнеш в коментар под всяка една от трите публикации, обявяващи филмова гатанка, като част от играта, кой е филмът.
Можеш да коментираш под всеки един от трите поста, свързани с играта, на нашата Facebook страница до 28.02.2017 г,включително, до 23:59. Всеки верен коментар, публикуван след тази дата, няма да бъде включен в томболата.
Всеки участник може да коментира само по веднъж, всеки следващ коментар няма да бъде зачетен като участие в Играта.
Печелившият ще бъдат изтеглен с томбола на случаен принцип от всички участници в присъствието на нотариус, който да верифицира процеса на изтегляне на печелившите.
Участието в играта е публично и с това даваш съгласие твоето име (псевдоним) да бъде публично видимо в публикацията, с която ще обявим печелившия от играта.
Спечелване на наградата:
За награда –1 брой Samsung телевизор UHD Curved 43KU6502, могат да участват всички потребители на Facebook над 14 години, които са спазили правилно механизма на играта.
Изтеглянето на печелившия участник ще бъде проведено на 01.03.2017 г. в присъствието на нотариус. В същия ден печелившият ще бъде обявен във Facebook страницата на Samsung България (https://www.facebook.com/SamsungBul…).
Организаторът следва да се свърже в деня на изтеглянето с изтегления в присъствието на нотариус печеливш и да получи точни данни за предоставяне на наградата в Играта (Физически адрес, три имена, телефон).
Печелившият трябва да предостави необходимите данни за получаване на наградата в рамките на 10 работни дни от изтеглянето и обявяването му в официалната страница на Samsung България във Facebook (https://www.facebook.com/SamsungBul…). Ако печелившият не предостави необходимите данни за получаване на своята награда, той губи правото си да получи наградата и Организаторът се свързва с първата изтеглена резерва в присъствието на нотариус в деня на изтеглянето им 01.03.2017.
Печелившият няма право да претендира за изплащане на левовата равностойност или равностойността в каквато и да е друга парична единица на предоставената му награда.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ