ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете продукти Lagarone и още награди


Промоцията се организира под името „Нова година, ново аз”.  Промоцията се организира на територията на Република България.  Срок на промоцията: 16.02.2017г. – 21.03.2017г.  Съдържанието на тези правила е достъпно за всеки, проявил интерес, в периода на организиране на промоцията, считано от откриването й до раздаване на наградите от промоцията.

Организатор на промоцията.

Кампанията се провежда на сайта lagarone.eu и се организира от агенция „Силвър лайнинг комюникейшънс” ЕООД, ЕИК 204169081, с Възложител “СуиКо”ЕООД.


В промоцията може да участва всяко физическо лицe. Лицата на възраст до 14 години участват чрез своя законен представител – родител или настойник, действащ от тяхно име. Лицата на възраст от 14 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си. Наградите от промоцията няма да бъдат раздавани на служители или съдружници на Организатора нито на лицата, заети в тегленето на наградите, както и на служителите на дружества, свързани с подготовката на промоцията и сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

Промоцията обхваща периода: 16.02.2017г. – 21.03.2017г.
В края на промоцията ще бъдат определeни печелившите участници.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

В промоцията има право да участва физическо лице, относно което са налице условията, посочени в раздел II, т.2, наричано по-долу Участник.

За участие в промоцията участникът трябва да изпълни следните условия:

Да се регистрира на сайта newme.lagarone.eu;

Да избере своите предизвикателства за сезона;
За да се включи в томболата за малка награда, участникът трябва да изпълни поне 2 предизвикателства за сезона и поне 3 предизвикателства, за да участва за голяма награда, като качи снимка или прикачи линк към видео от Youtube.


Всеки участник може да качва само по една снимка или видео за всяко предизвикателство.

След качване, снимката трябва да бъде одобрена от администратор в срок от 48 часа.

Снимките и видеата се качват в публична галерия и могат да бъдат споделяни и разпространявани свободно.
Всеки участник може да участва само през един профил. 


С качването на снимката/видеото в сайта на играта, участникът гарантира, че е неин/техен автор, като дава съгласието си каченaта/качените от него снимка/снимки и видео да бъдат използвана/и от Организатора за целите на промоцията по негово усмотрение.

В края на периода ще бъдат изтеглени: 1 голяма награда и 10 малки награди.
Организаторът декларира, че е регистриран като администратор на лични данни съгласно ЗЗЛД и осъществява обработването на личните данни съгласно правилата на ЗЗЛД.

НАГРАДЕН ФОНД 
Наградите, налични за участниците в промоцията, са:

– Голяма награда: 1 /един/ броя продукти Lagarone за един месец – 10 пакета: чия, киноа, лимец, пшеничен гранулат, мюсли Super Foods, макарони с ориз и царевица, макарони с елда и ориз, соеви хапки, ленено семе, перлен ечемик

– Малки награди: 5 /пет/ броя форми за мъфини и 5 /пет/ броя стъклени буркани


Снимките на наградите посочени на сайта на промоцията са с илюстративна цел.

Наградите се предоставят в съответствие с разпоредбите на действащото в страната законодателство.

ПЕЧЕЛИВШИ

1. В края на периода от кампанията ще бъдат изтеглени чрез жребий 11 /двадесет и един/ печеливши участници – 1 /един/, който ще спечели голямата награда, 5 /петима/, които ще спечелят малки награди – форми за мъфини и 5 /петима/, които ще спечелят малки награди – стъклен буркан.


За да се включи в томболата за малка награда, участникът трябва да изпълни поне 2 предизвикателства за сезона и поне 3 предизвикателства, за да участва за голяма награда.

Печелившите ще бъдат изтеглени на томболен принцип в офиса на Организатора в гр. София, пл. “Македония” 1.
    3.1. Дата за обявяване на печелившите за този сезон: 23.03.2017г.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *