ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 6 одеала и 12 зимни шапки Corona

Играта “#SunsetSelfie”, наричана по-нататък Играта, е организирана от „Каменица” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. «Арх. Камен Петков» 1А, Офис сграда, ет.5, с ЕИК 825347340, наричана по-нататък Организатор.

Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

В Играта имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Играта.

В Играта нямат право да участват служителите на „Каменица” АД, агенция „Суинг” ЕООД, както и членовете на семействата им.

Участието в Играта не е обвързано с покупка на стока или услуга.

Играта стартира на 17 февруари и продължава до 23:59:59 часа на 28-и февруари 2017 г.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са следните:
1. Награда: шапка Corona
Брой награди: 12
2. Награда: одеяло Corona
Брой награди: 6

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
7.1 За да участва за награда от Играта, участникът е необходимо да извърши следните действия в посочената по-долу последователност:
a)      Да посети Фейсбук Страницата на Corona: https://www.facebook.com/Corona.
b)      Да се запознае с официалните правила на Играта. Чрез участието си в Играта той автоматично се съгласява с тях.
c)      На 17.02.2017 г.  и на 24.02.2017 г. на стената в Страницата ще бъде публикуван по един игрален пост. Постовете съдържат задача.
d)     Задачата се състои в това Участникът да направи и сподели чрез публикуване на пост своя авторска снимка на залез на слънцето с хаштаг #SunsetSelfie Лицата, ако такива присъстват в снимките, трябва да са навършили 25 години. При възраст под 25 години, Организаторът има право да не одобрява снимката за участие в Играта.
От всички участници чрез томбола ще бъдат изтеглени общо 18 (осемнадесет) спечелили, както следва:
  • 9 печеливши изтеглени след приключването на първия етап от играта, а именно на 22.02.
  • 9 печеливши, изтеглени след приключване на втория етап от играта, а именно на 28.02.
В томболата участват само авторски снимки, отговарящи на условията за участие. Томболата се провежда след приключване на всеки един от двата етапа на Играта. В томболите се теглят и резервни спечелили, на които наградата може да бъде предоставена по реда на изтегляне, ако по някаква причина наградата не може да бъде предоставена на спечелил участник.
В Играта не участват харесвания и коментари под игралния пост, публикуван от Организатора, както и харесвания и коментари под публикувана от Участник в играта снимка.
Всеки участник може да участва в Играта неограничен брой пъти с авторски снимки във всеки от двата етапа на Играта.

Публикуваните снимки, както и коментарите към тях, не трябва да съдържат: обидно или вулгарно съдържание, както и такова, което накърнява добрите нрави или законоустановения ред, подтиква към насилие, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, което приканва към агресия, или безотговорна консумация. Не се допуска визуално съдържание с участието на лица под 25 години. Съдържанието на авторската снимка и поста към нея не трябва да представлява такова, което може да се приеме като явна или скрита реклама и/или продуктово позициониране на продукти, различни от тези на марка Corona.
Организаторът си запазва правото да дисквалифицира снимка, която не отговаря на условията по т.7.6 тук по-горе.
Участник може да спечели само веднъж награда от Играта.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *