ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 12 пасатора Tefal и 21 комплекта купички за супа от Bonduelle

Настоящите правила за участие уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта на Bonduelle („Играта“).

Играта стартира в 15:00 часа на 16.02.2017г. и продължава до 16:00 ч. 08.03.2017г. включително.

Организатор на Играта е Bonduelle със съдействието на Дентсу Иджис Нетуърк България ООД. 

Играта се организира и провежда на територията на Република България. 
В Играта имат право да участват дееспособни физически лица (Участници), които са навършили 18 години, с постоянен адрес в Република България, с изключение на служителите на Bonduelle и Дентсу Иджис Нетуърк България ООД, както и членове на техните семейства, в това число деца, родители, братя, сестри, съпрузи. Юридически лица нямат право да участват в Играта. 

В периода от 16.02.2017г до . 08.03.2017г.. включително, всяко лице, което отговаря на изискванията на т. II.1. по-горе може да участва в томбола и да спечели една от следните награди: 
 Пасатор Tefal Slimforce HB850A – 9 броя 
 TEFAL Easy Soup BL8411 – 3 броя 
 комплект купички за супа (2 броя всеки) – 21 броя

Участието в играта не е обвързано с покупка. За да участват в състезанието участниците трябва да попълнят теста, съставен от 10 въпроса на интернет адрес http://123cremsupaprigotvi.bg. След като попълнят теста и разберат какъв тип потребител на крем супа са, трябва да се регистрират, като попълнят онлайн формата за регистрация на сайта. 

Един участник може да спечели само по ЕДНА НАГРАДА.

Регистрация за томболата може да бъде направена до 16:00 ч. на 08.03.2017г

Наградите в Играта са: 
 Пасатор Tefal Slimforce – 9 броя 
 Пасатор TEFAL Easy Soup – 3 броя 
 Комплект купички за супа (2 броя всеки) – 21 броя

Наградите ще бъдат доставяни по куриер в срок до 30 дни от изтегляне на печелившите и обявяването им на http://www.123cremsupaprigotvi.bg

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *