ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 кошници с кексчета и бутилка вино от Победа

Настоящата онлайн активност „Предай любов и спечели!”, наричана за краткост „Играта“, се организира и провежда от „Победа“ АД, ЕИК: 102047327, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Одрин“ 15, наричано за краткост „Организатор“

Играта се организира и провежда за период от 15.02.2017 г. в 10:00 ч. до 19.02.2017 г. в 18:00ч.

Играта се организира и провежда изцяло и единствено на български език и Организаторът не носи отговорност за грешния превод или тълкуване на нейните правила и условия.

Играта се провежда на фенстраницата на „Победа“ АД във фейсбук: (https://www.facebook.com/pobedaad )

Участието в играта не е обвързано с покупка на продукт, произвеждан и предлаган от Oрганизатора.

Играта се осъществява чрез публикувана пост-визия на страницата на Организатора (https://www.facebook.com/pobedaad)
Участие заявява всеки потребител, който има желание да се включи, изпълнявайки условието да публикува коментар, съдържащ отговор на въпроса „Сподели ни в коментар на какво си ти готов за своята любов?“.
Задължително условие за участие е коментарът да бъде авторски и да не копира предходен, вече публикуван съгласно условията на „Играта“. В противен случай, участието на потребителя няма да бъде зачетено.
Всеки участник има право само на едно участие в „Играта“, независимо от броя на публикуваните си коментари.
За успешно регистриран участник се счита този потребител, чийто коментар отговоря на т.3.2. и т. 3.3. от настоящите общи условия.
След изтичане на предварително обявения период на „Играта“ между всички участници, изпълнили условието на т.3.5., на произволен принцип ще бъдат изтеглени 10 (десет) печеливши на всеки, от които ще бъде предоставена 1 бр. (един брой) „Награда“ по смисъла на т. 4.2 от Общите условия.
Печелившите участници ще бъдат оповестени публично до 18:00 ч. на 20.02.2017 г. във фейсбук страницата на Организатора (https://www.facebook.com/pobedaad).
Оповестяването на печелившите ще се извърши с разкриваща визия-пост, в която ще се съдържат: име, фамилия и профилна снимка на печелившите потребители, съгласно описания по-горе механизъм.
Всеки участник, обявен за печеливш в „Играта“, има право да получи от Организаторът награден комплект, наричан за краткост „Наградата“. който да му бъде доставен на посочен адрес чрез куриер за сметка на Организаторът.
Наградата представлява подаръчна кошница, съдържаща с 20 бр. (двадесет броя) опаковки от произвеждания от Организатора продукт „Couple cake“ с различни вкусове, 2 бр. (два броя) рекламни подложки за чаши „Couple cake“ и 1 бр. (един брой) бутилка вино (розе) „Rue Romance“, произведена и предоставена от „ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕАД.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *