ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 55 външни хард диск-а, 550 бокала и 10 фотоапарата от Stella Artois

Промоцията “Спечели награда, с която ще оставиш следа”, наричана по-нататък Промоцията, е организирана от „Каменица” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Арх. Камен Петков” 1А, офис сграда, ет.5, наричана Организатор.

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България. В Промоцията могат да участват само Участващи опаковки по смисъла на част 6 тук по-долу, закупени на територията на Република България. Наградите се доставят само на територията на Република България.

Промоцията стартира на 14-ти февруари 2017 г. и продължава до 23:59:59 часа на 9-ти април 2017г.
23:59:59 часа на 9-ти април 2017 г. е крайният срок, в който участник в Промоцията може да регистрира Уникален код за участие.

А. Участващи опаковки:
За да участвате в Промоцията, трябва да закупите Участваща/и опаковка/и:
Име Разновидност Разфасовка
1 Stella Artois Стъклена бутилка за многократна употреба с промоционален заден етикет – уникалният код се намира от вътрешната страна на задния етикет. 0,5л
2 Stella Artois Стъклена бутилка за еднократна употреба с промоционален заден етикет – уникалният код се намира от вътрешната страна на задния етикет. 0,33л
3 Stella Artois Промоционален кен. Уникалният код се намира под металната пластина за отваряне на кена 0,5л
Б.Уникален код:
Всяка закупена Участваща опаковка съдържа уникален код.
При отлепяне на промоционалния заден етикет, ще видите Уникален код от вътрешната страна на етикета, с който да участвате в Промоцията.
При отваряне на промоционалния кен, ще видите Уникален код под металната пластина, с който да участвате в Промоцията.
Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:
НАГРАДА БРОЙ НАГРАДИ БРОИ ЗАКУПЕНИ УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА
Дневна награда
Бокал Stella Artois
550 1 1 брандиран бокал Stella Artois
Дневна награда
Външен Хард диск
55 1 Външен хард диск WD Portable за високоскоростно прехвърляне на данни от устройството към компютъра Ви и обратно.
Капацитет: 500 GB
Интерфейс: USB 3.0
Тегло: 130 г
Голяма награда
Polaroid Snap Touch White
10 6 Фотоапарат за инстантни снимки Екран: 3,5 инча touchscreen 
Резолюция: 13 МP 
Видео: 1080p full HD 
Фото ефекти: черно-бяло; цветно; vintage sepia 
Карта: micro SD

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1. За да участват за наградите от Промоцията, участниците трябва да закупят Участващa опаковка Stella Artois (по чл.6 по-горе).
8.2. Участникът трябва да регистрира на уебсайта на Промоцията www.belegacy.bg/promo/ в съдържащата се там регистрационна форма за участие, своя Уникалния код и своя мобилен телефон за връзка.
8.3. Веднага след регистрацията на Уникалния код, участникът получава автоматично pop-up съобщение дали печели дневна награда. В случай, че печели една от дневните награди, участникът трябва да въведе в предвидените за тази цел полета трите си имена и точен адрес за доставка на наградата.
8.4. С регистрираните Уникални кодове, с които не е спечелил дневна награда, участникът участва за голямата награда ”Polaroid Snap Touch White”. За тази цел е необходимо да натрупа 6 (шест) Уникални кода, с които не е спечелил дневна награда.
8.5. Участникът може да регистрира Уникални кодове по всяко време в срока на Промоцията – наведнъж или на няколко пъти.
8.6. Броят Уникални кодове, които участникът трябва да регистрира, за да участва за наградите от Промоцията, са както следва:
 • За дневна награда Бокал Stella Artois – 1 (един) Уникален код;
 • За дневна награда хард диск – 1 (един) Уникален код;
 • За голямата награда „Polaroid Snap touch white” – 6 (шест) Уникални кода.
При опит за регистрация на несъществуващ код, участникът ще получи незабавно автоматично съобщение на сайта на Промоцията, че кодът не съществува.
При опит за повторна регистрация на код, който вече е регистриран, участникът ще получи незабавно автоматично съобщение на сайта на Промоцията, че кодът вече е регистриран и не може да бъде приет повторно.
Регистрация на Уникален код извън периода на провеждане на Промоцията няма да бъде възможна.
Спечелилите участници се определят на произволен принцип, чрез томболи, които се осъществяват автоматизирано от софтуера на приложението, както следва:
 • дневни награди „Бокал Stella Artois ” – раздават се ежедневно 10 награди;
 • дневни награди „Външен хард диск” – раздават се ежедневно 1 брой награди;
 • голямата награда”Polaroid Snap Touch White” – томболата се провежда след края на Промоцията, на 10 април 2017. Теглят се 10 спечелили.

 • Във всяка от томболите ще бъдат изтеглени и резервни спечелили участници, на които награда се предоставя в случай, че наградата не може да бъде предоставена на спечелилия е участник.
  Участниците трябва да пазят като доказателство всички промо-етикети / метални пластини с Уникални кодове, които са регистрирали, и с които са спечелили. На съхраняваните промо-етикети / метални пластини трябва ясно да се виждат Уникалните кодове. При получаването на наградата спечелилият участник е длъжен да предаде на куриера промо-етикетите / метални пластини с Уникални кодове, с чиито кодове е спечелил, за да получи наградата си.
  Кодовете, с които участник е спечелил награда, не участват в томболите за други награди.
  Участник може да спечели не повече от една дневна награда от вид.
  В томболите за дневни награди участват само регистрираните кодове за деня.
  Участник може да регистрира неограничен брой пъти Уникални кодове, с което увеличава шансовете си в томболите за награди.

  Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

  Your email address will not be published. Required fields are marked *