ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 комплекта Coca Cola чаши с възможност за лично персонализиране


Продължителността на Играта е от понеделник, 13.02.2017 г., до 23.59 часа в четвъртък  – 16.02.2017 г. включително.

Играта е отворена за участие на всички физически лица над 14-годишна възраст, живеещи в България, с изключение на служителите на S.A. Coca-Cola Services N.V., „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Играта; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
 1. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети www.houserules.bg и да се запознае с Официалните правила на Играта.
 2. През своя Facebook профил тя/той трябва да:
  • напише в коментар под поста на Coca-Cola, обявяващ на 13.02.2017 г. началото на Играта на Facebook страницата Coca-Cola (https://www.facebook.com/cocacolabulgaria/), кое качество на любимия ѝ/му човек прави въпросния човек уникален. 
 3. За валидно участие се счита всеки коментар с думи, публикуван под поста на Coca-Cola, обявяващ началото на Играта на 13.02.2017 г. на Facebook страницата на Coca-Cola в съответствие със сроковете, описани в Раздел 3, както и условията, описани в Раздел 4 и Раздел 5.
 4. Публикуването на повече от един коментар за участие в Играта не увеличава шанса за спечелване на награда.
 5. За участие в Играта не е нужно да бъдат закупувани продукти на The Coca-Cola Company. 
ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
 1. Печелившите участници ще бъде 10 на брой и ще бъдат изтеглени на случаен принцип, чрез електронен жребий, на 17.02.2017 г.
 2. Наградата, която може да бъде спечелена при участие в Играта, е:
  • Комплект от 2 чаши Coca-Cola с възможност за персонализиране – 10 броя. 
 3. Един победител може да получи само една награда.
УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
 1. Имената на печелившите ще бъдат изтеглени на 17.02.2017 и ще бъдат обявени на 17.02.2017 на страницата на Coca-Cola във Facebook (https://www.facebook.com/cocacolabulgaria).
 2. Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от време не може да бъде удължаван и в случай че участникът-победител не спази крайния срок, тя/той ще изгуби правото си на награда.
 3. До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които не спазват гореописаните правила и условия, по всяко време и без допълнителни обяснения.
 4. Участник, който спечели награда, се съгласява неговото име и профилна снимка бъдат публикувани в страницата на Coca-Cola във Facebook (https://www.facebook.com/cocacolabulgaria).

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *