ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете много награди от бензиностанции Shell

Настоящите Правила (“Правилата“) определят реда и условията за провеждане на Промоционална кампания под мотото “Виж дали печелиш веднага” (“Промоцията“, “Играта“) и уреждат отношенията между Организатора и физическите лица, участници в Играта.


Организатор на Промоцията е „Шел България“ ЕАД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831915840, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ситняково“, № 48, Сердика офиси, ет. 8 („ШЕЛ“, „Shell”, “Организатор“). 

Промоцията се провежда в периода 06.02.2017 г. – 02.04.2017 г., включително, или до изчерпване на наличностите на Ваучери в играта (“Период на провеждане“). Срокът за получаване на наградите е от 06.02.2017 г. до 30.04.2017 г., включително (“Срок за ползване на Ваучерите“). 

Играта се провежда в търговските комплекси Shell на територията на България, които са обозначени с рекламни материали на Промоцията. 

В Промоцията имат право да участват само физически лица, които към датата на участието си в Играта са навършили 18-годишна възраст (“Участници“). 

Всяко лице, което отговаря на изискванията по Раздел 4 по-горе, трябва да изпълни едно от следните условия в Периода на провеждане, за да може да участва в Играта и да получи Ваучер: 

да зареди минимум 20 (двадесет) литра гориво Shell, независимо от неговия вид, в рамките на едно посещение в някой от търговските комплекси Shell, участващи в Промоцията 

или 

да закупи продукти с марката deli2go на стойност не по-малко от 6 (шест) лева в рамките на едно посещение в някой от търговските комплекси Shell, участващи в Промоцията. Продуктите deli2go са следните: 
Пакетирана или приготвена на място храна с марката deli2go: хотдог, сандвичи, панини, салати, печива и сладки 
Прясно изцедени напитки: фрешове и лимонада deli2go 
Топли напитки deli2go: еспресо, дълго еспресо, еспресо с мляко, двойно еспресо, капучино с шоколад, капучино, лате макиато, горещ шоколад, мляко с какао, чай 
Трапезна вода deli2go 

– клиентите, които заплащат с карти euroShell Card, DKV и др. горивни карти, могат да участват в Промоцията и да получат Ваучер само по начина, описан в т.5.1.2. по-горе – с покупка на продукти deli2go за минимум 6 лв. Участие с покупка на гориво не се допуска. 

За избягване на съмнение: 
При покупка едновременно на минимум 20 л от горивата Shell и продукти deli2go за минимум 6 лв. в рамките на едно посещение в някой от търговските комплекси Shell, участващи в Промоцията, Участникът има право да получи само един Ваучер за участие в Играта. 
При зареждане на по-голямо от минималното количество гориво по т. 5.1.1. (т.е. зареждане на повече от 20 л гориво) Участникът може да получи само един Ваучер за участие в Играта. Например: при покупка на 50 литра гориво Shell в рамките на едно посещение в някой от търговските комплекси Shell, участващи в Промоцията, Участникът получава само един Ваучер. 
При покупка на продукти deli2go за по-голяма от минималната сума от 6 лв. Участникът може да получи само един Ваучер за участие в Промоцията. Например: при покупка на продукти deli2go на стойност 15 лв. в рамките на едно посещение в някой от търговските комплекси Shell, участващи в Промоцията, Участникът получава само един Ваучер. 
При изчерпване на наличностите от ваучери преди да е изтекъл Периодът на провеждане на Промоцията потребителите не получават ваучер. 

Потребителите, отговарящи на условията по Раздел 4, имат право в рамките на Периода на провеждане да участват в Промоцията неограничен брой пъти и да получават съответния брой Ваучери, както е предвидено в настоящите Правила.

Потребителите, изпълнили Условията за участие в Играта, имат право да получат ваучер от служителите в търговския комплекс Shell в момента на покупката. Ваучерите предоставят шанс за спечелване на една от следните награди: 

– отстъпка от цената на горивата Shell 
– 80 (осемдесет) ClubSmart точки 
– бутилка трапезна вода deli2go 0.5 л 6.1.4. кафе еспресо или дълго еспресо deli2go 

За избягване на съмнение, не всички ваучери са печеливши, т.е. не всеки Ваучер предоставя награда. На всеки от печелившите ваучери е посочена наградата, която се печели. 

Ваучерите, които дават право на награда, могат да се ползват еднократно, в срок до 30.04.2017 г. включително, във всички търговски комплекси Shell на територията на Република България. За да получи награда, участникът предоставя ваучера. Награда отстъпка от цената на горивата Shell 

Ваучерът за отстъпка от цената на горивата Shell може да се ползва при следващо посещение на печелившия участник в търговски комплекси Shell. Дава право на отстъпка от 10 ст./л (десет стотинки за литър) за горивата Shell V-Power Nitro+, 8 ст./л (осем стотинки за литър) за горивата Shell FuelSave и 3 ст./л (три стотинки за литър) за Shell AutoGas. Ваучерът се ползва еднократно и не е валиден в комбинация с ваучери от същия тип, други отстъпки от горивата Shell и при трансакции с карти euroShell Card и други горивни карти. Отстъпката се предоставя, независимо от количеството заредено гориво. За зареденото с отстъпка гориво потребителите, участващи в програмата за лоялни клиенти ClubSmart, получават 50 (петдесет) ClubSmart точки вместо стандартните точки за зареждане. Точките се начисляват до 48 часа след трансакцията. Награда 80 ClubSmart точки 

За да получи награда от 80 (осемдесет) бонус ClubSmart точки, е необходимо Участникът в промоцията да бъде член на програмата за лоялни клиенти ClubSmart и да притежава валидна ClubSmart карта. Точките се начисляват в срок до 48 часа от предоставяне на ваучера и на валидна ClubSmart карта. Потребителите, които не участват в програмата ClubSmart, но желаят да се включат в нея и да ползват наградата, трябва да попълнят формуляр за участие в удобен за тях търговски комплекс Shell и ще получат веднага и безплатно своята карта ClubSmart за участие в програмата. 

Повече информация за Програмата CLUBSMART потребителите могат да получат на касите на търговските комплекси Shell, в Интернет на адрес www.shellsmart.com, както и на телефон 0800 11515. Награда бутилка трапезна вода deli2go 0.5 л 
Наградата може да се получи във всеки търговски комплекс Shell в страната до 30.04.2017 г. включително, срещу предоставяне на печелившия ваучер на касата. 

Награда кафе еспресо deli2go 
Наградата кафе еспресо deli2go или дълго еспресо deli2go може да се получи в търговските комплекси Shell, които предлагат топли напитки deli2go, срещу предоставяне на ваучера на касата в Shell до 30.04.2017 г. включително. 
Ваучерите не могат да се заменят с тяхната парична равностойност и не могат да се ползват в комбинация с други карти и/или талони за отстъпка. 

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *