ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 часовника и 10 халви „Сладки времена“


Настоящите правила (по-долу за краткост Правилата) определят начина на провеждане на Facеbook игратa „Сладки Заговезни“ (по-долу за краткост Играта) и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Играта с физическите лица, участващи в Играта.

Организатор на Играта е „Захарни заводи” АД, ЕИК 104051737, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, „Свети Княз Борис I“ 29 (по-долу за краткост Организатор).

Играта се организира и провежда от Организатора самостоятелно или чрез възлагането на трети лица. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява предметните награди за участниците, избрани за победители в Играта.

Играта се организира и провежда на територията на Република България.

Играта се провежда в периода от 12:00 ч. на 06.02.2017 г. до 11:59 ч. на 28.02.2017 г.

В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора и „Ол Ченълс Комюникейшън” ЕООД (ЕИК 131350957), както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

В Играта участват всички потребители, които са:
– прочели са и са се съгласили с Общите условия на Играта;
– се регистрирали с личните си данни чрез регистрационната форма в уебсайта на Играта;
– завършили участието си в Играта, като са генерирали картичка с послание за Заговезни в сайта и са изпратили, чрез някоя от възможностите: споделяне на стената на свой приятел във Facebook, на лично съобщение на свой приятел във Facebook, или посредством линка, генериран под картичката.
Всяко физическо лице, спазило условията по т. 5.1., участва в томболата за награди в Играта.
Всеки Участник играе от свое име и следва да получи награда, ако бъде изтеглен в томболата.
Всеки участник в Играта може да бъде избран за победител само веднъж в рамките на периода на Играта.
Всеки участник носи отговорност за коректното попълване на данните. При несъответствие в данните, Организаторът не носи отговорност.
За да се включи в томболата за награди, Участникът следва да:
Да премине през всички стъпки на Играта, а именно:
– Да влезе в уеб страницата на Играта на адрес http://sladkivremena.bg/
– Да избере една от четирите категории послания;
– След като избере категория, да избере едно от шестте послания в нея;
– Да се регистрира чрез формата за Регистрация със своите име и фамилия, телефонен номер, e-mail адрес, както и името на човека, на когото желае да изпрати посланието.
– Да завърши участието си, като генерира своя картичка с послание.
– Да сподели посланието на стената на свой приятел във Facebook, да изпрати посланието като лично съобщение до свой приятел във Facebook или да копира и изпрати линка към картичката, през друг дигитален канал, напр. e-mail или други социални мрежи.
В играта ще бъдат раздадени общо 20 награди.
В играта ще бъдат изтеглени общо 10 печеливши участници, като награда получава печелившият участник, изпратил послание, и един от хората, до които той е изпратил посланието си чрез участие в Играта.
Печелившият, изпратил дигитално послание (прошка), получава като награда 1 брой метална кутия халва Сладки времена 420 г и 1 брой стенен часовник, брандиран с марката Сладки времена. Получилият дигитално послание (прошка), получава хартиена картичка с конкретното послание от Играта и 1 брой метална кутия халва Сладки времена 420 г
Победителите в Играта се определят с еднократно теглене след изтичане на срока за участие в Играта. Тегленето се извършва на случаен принцип чрез специализиран софтуер.
Победителите нямат право да получат паричната равностойност на наградите.
Пълният списък с печелившите участници в Играта ще бъде достъпен в секция Печеливши в сайта на Играта на адрес http://sladkivremena.bg/

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *