ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете продукти Suoss за 1 година, гривна Pandora и козметични комплекти всеки ден

Организаторът на промоцията е Хенкел България ЕООД, Бизнес Парк София, сграда 2, ет. 4, 1766 София, България (по надолу наречен „Хенкел“). Участниците в Кампанията (Промоцията) са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Рекламната Кампания (наречени тук по-долу “Официални Правила”).
Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Промоцията на Интернет адрес: https://www.facebook.com/syoss.bg/771979002956950/.
Организаторът на Рекламната кампания (Промоция) си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални Правила, като промените влизат в сила от момента на оповестяването им на посочения Интернет адрес.
Периодът на провеждане на промоцията е 01.02.2017 г. (16:00 часа) до 28.02.2017 г. (23:59:59 часа).
Промоцията се организира и провежда на територията на Република България, чрез Facebook приложение по посочения в настоящите правила механизъм, условия и срок.
Участието в промоцията не е обвързанo по никакъв начин с покупка на каквито и да е продукти.
Всеки един потребител, който се е регистрирал успешно за участие във Facebook приложението на страницата на Syoss България (https://www.facebook.com/syoss.bg/771979002956950/ ), има шанс да спечели награди, описани в раздел 5. Награди.
Видът на наградите, условията към участниците и механизмът на провеждане са дадени съответно в раздели 5, 6 и 7 от настоящите правила.
Наградите се разделят на малки награди (комплект от 3 бр. козметични продукти) и големи награди (комплект от козметични продукти и гривна на Pandora с талисман увереност „Confidence“).
Малки награди
Всички участници, които са се регистрирали в промоцията, имат шанс да спечелят една от следните награди:
– Всички участници, които са се регистрирали от официална страница на Syoss България във Facebook в самото Facebook приложение – https://www.facebook.com/syoss.bg/771979002956950/ – козметични комплекти, съдържащи 1 бр. лак за коса Syoss Fiber Flex 250мл, 1 бр. шампоан Syoss Salon Plex 500 мл и 1 бр. серум Syoss Salon Plex 100 мл.
Големи награди
Всички участници, които са се регистрирали в промоцията, имат шанс да спечелят една от следните награди:
– Всички участници, които са се регистрирали от официална страница на Syoss България във Facebook – https://www.facebook.com/syoss.bg/771979002956950/ – козметични комплекти за 1 година, съдържащи 12 бр. лак за коса Syoss Fiber Flex 250мл, 12 бр. шампоан Syoss Salon Plex 500 мл и 12 бр. серум Syoss Salon Plex 100 мл; 1 бр. гривна на Pandora с талисман увереност „Confidence“. Счита се, че продуктите се ползват 3 пъти седмично и предоставените бройки ще покрият употребата в продължение на 1 година.
Промоцията е открита за участие за всички физически лица, навършили 18 години с местоживеене в Република България. С изключение на служителите на Хенкел България и рекламните агенции, свързани с Промоцията, а именно АД Инвест ООД.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *