ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете продукти Schwarzkopf за 1 година, гривна Pandora и козметични комплекти всеки ден

Организаторът на промоцията е Хенкел България ЕООД, Бизнес Парк София, сграда 2, ет. 4, 1766 София, България (по надолу наречен „Хенкел“). Участниците в Кампанията (Промоцията) са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Рекламната Кампания (наречени тук по-долу “Официални Правила”).

Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Промоцията на Интернет адрес: https://www.facebook.com/SchwarzkopfBulgaria/1649045842064649/ .

Организаторът на Рекламната кампания (Промоция) си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални Правила, като промените влизат в сила от момента на оповестяването им на посочения Интернет адрес.

 Периодът на провеждане на промоцията е 01.02.2017 г. (16:00 часа) до 28.02.2016 г. (23:59:59 часа).

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България, чрез Facebook приложение по посочения в настоящите правила механизъм, условия и срок.

Участието в промоцията не е обвързанo по никакъв начин с покупка на каквито и да е продукти.

Всеки един потребител, който се е регистрирал успешно за участие във Facebook приложението на страницата на Schwarzkopf България ( https://www.facebook.com/SchwarzkopfBulgaria/1649045842064649/ ), има шанс да спечели награди, описани в раздел 5. Награди.

Видът на наградите, условията към участниците и механизмът на провеждане са дадени съответно в раздели 5, 6 и 7 от настоящите правила. 

Наградите се разделят на малки награди (комплект от 3 бр. козметични продукти) и големи награди (комплект от козметични продукти и гривна на Pandora с талисман увереност „Confidence“). 

Малки награди
Всички участници, които са се регистрирали в промоцията, имат шанс да спечелят една от следните награди:
– Всички участници, които са се регистрирали от официална страница на Schwarzkopf България във Facebook в самото Facebook приложение – https://www.facebook.com/SchwarzkopfBulgaria/1649045842064649/ – козметични комплекти, съдържащи 1 бр. шампоан и 1 бр. балсам Schauma Nature Moments меден еликсир и барберска смокиня 250 мл, 1 бр. Taft лак за коса Power Express 250 мл. 

Големи награди
Всички участници, които са се регистрирали в промоцията, имат шанс да спечелят една от следните награди:

– Всички участници, които са се регистрирали от официална страница на Schwarzkopf България във Facebook – https://www.facebook.com/SchwarzkopfBulgaria/1649045842064649/ – козметични комплекти за 1 година, съдържащи 12 бр. шампоан и 12 бр. балсам Schauma Nature Moments меден еликсир и барберска смокиня 250мл, 12 бр. Taft лак за коса Power Express 250мл; 1 бр. гривна на Pandora с талисман увереност „Confidence“. Счита се, че продуктите се ползват 3 пъти седмично и предоставените бройки ще покрият употребата в продължение на 1 година. 

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *