ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете iPad Air, iPod Nano и 3 смарт часовника Reflects

Период: От 30.01.17 до 10.02.17 включително.

Организатор: „Българска телекомуникационна компания” EАД (VIVACOM), със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 115 И, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 831642181

Правила за участие: Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга. В томболата за разпределяне на наградите могат да участват само пълнолетни лица. В разпределянето на наградите нямат право да участват служители на БТК ЕАД и на свързани компании, както и членове на техните семейства.

Механизъм на играта: Играта ще се проведе с две публикации на фен страницата на VIVACOM във Facebook https://www.facebook.com/VIVAC0M/ , които ще бъдат публикувани съответн0 на 30.01.2017 г. и 06.02.2017 г.Участниците се регистрират в играта като приемат настоящите правила и тагнат (отбележат) в коментар под публикацията един Facebook „приятел“. За валидни регистрации ще се броят тези, които са тагнали един „приятел“ от валиден Facebook профил. Всеки участвал може да коментира само веднъж под публикация.

Награди: 1 бр. Apple iPod Nano (син) 16 GB, 1 бр. Аpple iPad Air (черен) 64 GB, 3 бр. смарт часовника Reflects (черни).

Определяне на печелившитe. Получаване на наградите. Печелившите се определят с томбола на случаен принцип измежду всички участници, регистрирани успешно в играта. Играта ще протече на два тура с две публикации. Наградите по т. 5 са общо и за двете тегления на томболите. Томболите ще се теглят съответно на 03.02.2017 г. и на 10.02.2017, като в следствие на тях на същите дати на страницата на VIVACOM във Facebook, ще бъдат обявени печелившите участници според броя награди в т.5, и равен брой резерви, в случай, че печелившите не предявят желание да получат наградата си в определения за това срок.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *