ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете комплект за изследователи и още награди за откриватели

Можете да се включите в играта, като посетите интернет-страницата:

Организатор на играта:

Организатор на играта с награди е Da Vinci Media GmbH, с адрес: Mehringdamm 55, 10961 Berlin, Germany.

Партньор на играта:

Партньор на играта с награди е Da Vinci Medi GmbH във Фейсбук. Партньорът на състезанието осигурява комуникационна подкрепа, промотиране на играта чрез своите средства за комуникация, промоцията на играта и помощна информация за определяне на печелившите. Допълнителен партньор е „Мобител“ ЕАД във Фейсбук. Компанията ще осигурява комуникационна подкрепа и промотиране на играта чрез своите средства за комуникация.


Начална дата:

30.01.2017 в 00:00 ч. (централноевропейско време)


Крайна дата:

05.02.2017 в 23:59 ч. (централноевропейско време)

a)   Само онлайн участия чрез интернет-страницата на играта. Участията трябва да са извършени и получени преди крайната дата.
b)   Печелившите ще бъдат избрани чрез теглене на случаен принцип, което ще се извърши до 7 работни дни след крайната дата измежду всички коректни/валидни получени участия.
c)   В тегленето за наградите ще участват само записвания с верни отговори, с точно попълнени всички лични данни, с приети правила и условия и съответстващи на стандартите за избор.
d)   Наградите ще се присъждат по реда на тегленето им. Печелившите записани ще бъдат изтеглени на случаен принцип от Da Vinci Media GmbH измежду всички участвали, които отговарят на условията за избор и са предоставили верни отговори.

  1. Участникът/ците трябва да бъде/ат на възраст 18 или повече години.
  1. Постоянни жители на България
e)    Служителите на Организатора и на Партньора на играта и близките членове на техните семейства (законни партньори или партньори, живеещи със служителите, деца и осиновени деца, внуци, братя, сестри и родители на служителите) нямат право да участват в играта.
f)    Максим едно участие за едно лице
g)   Всички участия трябва да бъдат оригинални и да не бъдат обидни, оскърбителни, пренебрежителни, унизителни и/или неприемливи по друга причина, дължаща се на естеството на предоставения материал.
h)    Организаторът си запазва правото във всеки момент да поиска доказателство за самоличност и/или да провери съответствието на условията за участие.

Печелившите ще бъдат уведомени по електронната поща с e-mail в срока, посочен по-долу, освен ако Da Vinci Media GmbH по свое усмотрение не реши, че срокът за уведомление трябва да бъде удължен по някаква причина.
За да заяви наградата  си, печелившият трябва да предостави пощенския си адрес и телефон за връзка в срок от 2 дни след получаване на потвърждението за това, че е избран за печеливш.

Голямата награда е „Комплект за изследователи“

Втората награда е комплект със слайм

Третата награда е тетрадка и химикалка

Не се предлагат парични или други алтернативни награди, освен при наличие на обстоятелства извън контрола на Организатора. Организаторът си запазва правото да замени наградата с подобна на същата стойност.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ