ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 200 бокала с гравирано послание от Stella Artois

Играта “С какво искаш да бъдеш запомнен”, наричана по-нататък Играта, е организирана от „Каменица” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Арх. Камен Петков ” 1А, офис сграда, ет. 5, наричана Организатор.

В Играта имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Играта.

Играта стартира на 16-и януари 2017 г. и продължава до 23:59:59 часа на 12-и февруари 2017 г.

23:59:59 часа на 12-и февруари 2017 г. е крайният срок, в който участник в Играта може да регистрира своето послание.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са следните:
НАГРАДА БРОЙ НАГРАДИ ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА
Бокал Stella Artois 200 1 бокал Stella Artois с гравираното послание на потребителя

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

За да участва за награда от Играта, участникът е необходимо да направи следните действия в посочената по-долу последователност:
Да посети сайта www.belegacy.bg.
Да се регистрира с име и имейл или чрез своя фейсбук профил.
Да се запознае и да потвърди съгласие с официалните правила за участие.
В полето „Напиши тук с какво искаш да бъдеш запомнен” да напише своето послание с максимум 30 символа (без интервалите).
При спазване на условията от т. 7.1. участникът ще получи съобщение, че неговото послание е регистрирано и очаква администраторско одобрение.
Всеки участник може да участва с неограничен брой послания.
В срок от 48 часа след регистрация на послание, администратор одобрява или отказва публикуването му.
При одобрение от страна на администратор, участникът получава уведомителен имейл, че посланието му е публикувано.
За награда 1 бр. бокал Stella Artois с гравирано послание се тегли томбола сред всички участници на следните дати. 23.01.2017, 30.01.2017, 06.02.2017, 13.02.2017. На всяка от датите ще бъдат изтеглени 50 спечелили участника.
В томболата участват всички участници с одобрено поне 1 послание към 23:59 ч. на предходния ден на томболата (22.01.2017, 29.01.2017, 05.02.2017, 12.02.2017).
Участник може да спечели само веднъж награда от Играта.
Неизтеглените участници автоматично биват прехвърлени за участие в томболите на следващите дати.
Спечелилите участници се обявяват на сайта на Играта (www.belegacy.bg) и на предоставения от тях имейл до 24 часа след изтеглянето им.
Организаторът и администраторите отказват публикуване на послание в случай, че (но не само) то съдържа вулгарни, нецензурни думи, обиди, изказвания на расова, сексуална, етническа или верска основа, призиви към насилие или друг текст, противоречащ на добрите нрави и общоприетите норми. Не се допуска и не се одобряват послания със съдържание, което може да се приеме като явна или скрита реклама и/или продуктово позициониране на продукти, различни от тези на марка Stella Artois.
Преценката за отказ по т.7.11. принадлежи изцяло на Организатора и администратора.
Всеки спечелил награда участник ще получи уведомителен имейл на адреса, с който се е регистрирал в сайта или на адреса, с който е регистриран във Фейсбук, в случай, че е избрал този начин за регистрация за участие в Играта.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *