ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 20 смартфона iPhone 6S, 50 видео проектора, 300 виртуални клавиатури и още 1 000 000 награди от Coca Cola

Промоцията „НАД 1 000 000 НАГРАДИ – ВИЖ ПОД КАПАЧКАТА – 2017“, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани“ АД,  София, ул. „Рачо П. Казанджията“ 8, наричано по-нататък Организатор.

Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

Официалните правила се публикуват на сайтa www.mysparx.bg и на сайта www.houserules.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия).

В Промоцията имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

Участниците в Промоцията трябва да бъдат на възраст: 13 навършени години или по-големи, за да вземат участие в Промоцията. Регистрации за участие на Участници под тази възраст и закупени от тях билети за участие в томболите,  съгласно правилата на MySPARX (www.mysparx.bg), ще се считат за невалидни. В случай че участник, който е спечелил награда по време на която и да е част на Промоцията, е на възраст под 13 години, неговото/ нейното участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да ѝ/му бъде присъдена.

Промоцията стартира на 30.01.2017 г. и продължава до 26.03.2017 г. или до изчерпване на количествата награди в обектите със специален знак, което от двете събития настъпи първо.
„Участващи опаковки“ са бутилки Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Портокал, Fanta Бяла Праскова-Тропик и Sprite от 500 ml с промоционални етикети и промоционални бели капачки.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

Награди, раздавани в наградните центрове:                              
 1. Безплатна бутилка Coca-Cola 500ml или Coca-Cola Zero 500ml – общо 1 000 000 бр.
Награди от томболи в MySPARX (www.mysparx.bg), доставяни с куриер до посочен от печелившите адрес:
 1. Виртуална клавиатура – 300 бр. (първи награден фонд)
 2. Мини видео проектор – 50 бр. (втори награден фонд)
 3. iPhone 6S – 20 бр. (трети награден фонд)
Изображенията на наградите на всички рекламни материали за Промоцията (печатни, интернет и други) са илюстративни и детайли от тях може да не съвпадат с детайли от вида на реалните награди, за което Организаторът не носи отговорност. 
МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ
8.1.  Закупете бутилка от участващите опаковки. Под капачката можете да откриете:
 1. надпис „500ml Coca-Cola“ – в този случай печелите безплатна бутилка Coca-Cola 500ml или Coca-Cola Zero 500ml, по избор, която можете да вземете от най-близкия награден център, обозначен със специален промоционален стикер;
 2. уникален код за MySPARX (www.mysparx.bg), който може да бъде регистриран в платформата. С необходимия брой регистрирани кодове, съгласно правилата на MySPARX, публикувани на www.mysparx.bg, можете да вземете участие в една от томболите за изброените в част 7.1.2. награди. Точният брой кодове, необходими за закупуване на билет за всяка от томболите за наградите, е описан в т. 8.2.2.
8.2.  Детайли за използване на кодовете под капачките и участие в теглене на томбола:
8.2.1. Регистрация: за да участва в едно от тегленията на томболата, участникът в Промоцията трябва да има регистрация в платформата MySPARX според Условията за ползване, налични тук: https://mysparx.bg/page/terms-and-conditions. Регистрация трябва да бъда направена чрез уебсайта www.mysparx.bg. Регистрация на уникален код може да бъде направена след регистрацията на профил. Регистрацията е безплатна и изисква следното:
 • Номер на мобилен телефон (08x 1234567). Задължително е Участникът да регистрира своя актуален персонален номер на мобилен телефон, посредством който Организаторът може да се свърже с нея/него при спечелване на награда.
  • Адрес. Адресът, който участникът посочва в профила си в MySPARX (www.mysparx.bg), трябва да бъде пълен, достоверен и да съвпада с адреса, на който участникът желае да получи спечелена от нея/него награда.
  • Имена и дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи своите имена и дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на MySPARX.
  • При регистрация от Участниците ще бъде поискано да се съгласят с Условията за ползване на платформата MySPARX: https://mysparx.bg/page/terms-and-conditions, като за целта трябва да отметнат поле, че са прочели и са съгласни с Условията за ползване на платформата MySPARX:https://mysparx.bg/page/terms-and-conditions.
8.2.2. За да бъде допуснат за участие в едно от тегленията на жребий за спечелване на определена награда, Участникът трябва да регистрира в модула за Промоцията изисквания от платформата MySPARX минимум от кодове за съответната награда. След успешна регистрация на изисквания брой кодове, според описаното по-долу, участникът закупува билет за онлайн томбола за съответната награда. Самоличността на участника се удостоверява посредством данните, посочени в профила му в MySPARX. За да вземе участие в някое от тегленията в рамките на периодите, описани в т. 5.2, участникът трябва да регистрира посочения по-долу брой кодове:
 1. Минимум 2 кода за билет за участие в тегленето на жребий за спечелване на награда от първи награден фонд – Виртуална клавиатура – фигурира като „Специална награда“ в MySPARX (www.mysparx.bg) за периода на Промоцията;
 2. Минимум 5 кода за билет за участие в тегленето на жребий за спечелване на награда от втори награден фонд – Мини видео проектор – фигурира като „Специална награда“ в MySPARX (www.mysparx.bg) за периода на Промоцията;
 3. Минимум 10 кода за билет за участие в тегленето на жребий за спечелване на награда от трети награден фонд – Мобилен телефон iPhone 6S – фигурира като „Специална награда“ в MySPARX (www.mysparx.bg) за периода на Промоцията;
Всеки от регистрираните за участие в Промоцията кодове се превръща от системата в специален код, който може да се използва за закупуване на билет за томбола за награда от Промоцията.  
Колкото повече билети се закупуват с регистрирани кодове, толкова по-голяма е вероятността за спечелване на награда. Например, лице, което е купило 2 билета с 4 регистрирани кода, има по-голяма вероятност да спечели Виртуална клавиатура от лице, което е купило 1 билет с 2 регистрирани кода. Същият принцип е приложим за всички наградни фондове. 

Всеки регистриран код е уникален и може да бъде използван само веднъж, като с него се играе само за съответното теглене. Един Участник може да спечели по една награда на теглене. Един Участник не може да спечели награда от един награден фонд повече от веднъж по време на Промоцията.

Билети, закупени за томбола за един период с регистрирани кодове, не може да бъдат прехвърляни към следващ период, съответно за следващо теглене.
Кредитите в MySPARX, придобити след регистрация на кодове от капачки на 500 ml Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta и Sprite, които не се обозначени с промоционален етикет и не участват в настоящата Промоция, може да бъдат използвани за закупуване на билети за томболи за текущите награди в MySPARX (представени в секция „Награди“ без изрично описание „Специални награди“), т.е. с тях не може да се участва в настоящата Промоция и за предоставяните в нея награди.

Събиране на Билети, закупени с кодове, и Теглене на седмичен жребий.
Промоцията стартира на 30.01.2017 г. и се провежда съгласно описаното по-горе, както следва:
Онлайн частта на Промоцията, която се провежда посредством регистрация на кодове в MySPARX (www.mysparx.bg), стартира на 30.01.2017 г. и продължава до 26.03.2017 г.
Периодите за участие в онлайн регистрацията и теглене на наградите от Промоцията в MySPARX (www.mysparx.bg) са, както следва:
Първият период започва да тече от понеделник, 30.01.2017 до неделя 26.02.2017, 23:59 ч., четириседмичен период. Съответно първото теглене на награди е на 27.02.2017 – понеделник – първият ден след изтичане на периода за регистрация на кодове в Промоцията. Следващите периоди са на седмична база, 27.02.2017, 00:00 ч. до 05.03.2017, 23:59 ч., последван от 06.03.2017, 00:00 ч. до 12.03.2017, 23:59 ч., 13.03.2017, 00:00ч. до 19.03.2017, 23:59 и 20.03.2017,00:00 ч. до 26.03.2017, 23:59 ч., който е последен ден за регистрация на кодове. Съответно датите за теглене на жребий за всеки седмичен период са 06.03.2017, 13.03.2017, 20.03.2017 и последно теглене на 27.03.2017. Общата продължителност на периода за регистрация на кодове е 8 седмици с 5 тегления на награди.
Ако съответният понеделник е празничен ден, тогава сумирането и категоризирането ще бъде направено на първия официален работен ден за цялата страна.

Печелившят ще бъде избиран на случаен принцип, чрез електронно теглене на жребий за всеки награден фонд. В първия награден фонд ще има 60 уникални печеливши за всеки от периодите на Промоцията. Във втория награден фонд ще има 10 уникални печеливши за всеки от периодите на Промоцията. В третия награден фонд ще има 4-ма уникални печеливши за всеки от периодите на Промоцията.
Наградите, които не са свързани с регистрация на кодове и могат да бъдат спечелени без участие в томбола, се получават на място от един от наградните ни центрове, срещу печеливша капачка, както е описано.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *