ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 100 талона за намаление от dm


Онлайн играта на dm България е с период на провеждане от 10:00 часа на 26.01. до 24:00 часа на 08.02.2017 г. включително.

Онлайн играта се провежда на специално създадена за целите на играта микро-страница на уеб-адрес: dm-birthday.com


Организатор на онлайн играта е дм България ЕООД, ЕИК 200150888, седалище: 1784 София, бул.“Цариградско шосе“ No.115 M, сграда Д, ет.3., офис 3.1.

В играта могат да вземат участие всички лица, спазили условията за участие. Ако участниците не са пълнолетни, те трябва задължително да са получили преди регистрацията си разрешение на свой родител/попечител или настойник да участват в играта при условията на тези правила.
В играта нямат право да участват служители на „дм България” ЕООД и Direct Media | Kres, както и членове на семействата на тези лица (деца, родители и съпрузи).

Наградите, които могат да спечелят участниците в играта и ще бъдат раздадени от Организатора, са общо сто (100) бр. талони за 15% отстъпка на всички стоки във всеки един dm магазин на територията на Република България в периода 20.02. – 05.03.2017 г. Талонът е за еднократно пазаруване и отстъпката му не се съчетава с отстъпка „Рожденик“ или други отстъпки на касов бон за периода.
Наградите не могат да бъдат заменяни или да се изплащат в номиналната им стойност.

Правилата на играта са задължителни и еднакви за всички участници. Всяко лице, което отговаря на условията за участие в играта, може да избере да участва,  както следва:
За да могат да се включат в ИГРАТА, потребителите трябва:
  1. Стъпка 1 – Да намерят и кликнат върху 8-те торти, скрити на 4 поредни снимки с рафтове с продукти от магазините dm. На всяка снимка има по 2 торти. За да премине към следващата снимка, участникът трябва първо да намери двете торти на снимката и да кликне на тях.
  2. Стъпка 2 – След като открият и кликнат на 8-те торти участниците трябва да се регистрират за томболата за наградите, като въведат трите си имена, телефон за контакт и email адрес; след това те трябва да изберат от списък магазина на dm, от който желаят да получат наградата си, в случай че спечелят.
Всеки участник може да се регистрира само един единствен път с един и същ email адрес.
С осъществяване на регистрацията за участие в играта всички лица, попълнили регистрационната форма декларират, че са съгласни с настоящите правила, включително декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат събирани, използвани и обработвани от Организатора за целите на играта и за маркетингови и рекламни цели.
Печелившите участници ще бъдат определени на 10.02.2017 г. на случаен томболен принцип автоматично чрез софтуер за теглене на печеливши на случаен принцип, в присъствие на член от екипа на Изпълнителя и Организатора, след което печелившите се проверяват ръчно от представител на Изпълнителя за нередности като, но не само: невалидни мобилни номера, e-mail адреси, невалидни регистрации и др. Печелившите по настоящата точка се обявяват в срок до 3 работни дни в категория „Печеливши“ на микро-страницата, както и на стената на Facebook страницата на dm България и се уведомяват по имейл.
Заедно с имената на 100-те печеливши участници, ще бъдат изтеглени и имената на десет резервни такива.

ПЪЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОНЛАЙН ИГРА НА DM БЪЛГАРИЯ „НАМЕРИ ТОРТИТЕ!“

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Онлайн играта на dm България е с период на провеждане от 10:00 часа на 26.01. до 24:00 часа на 08.02.2017 г. включително.

Онлайн играта се провежда на специално създадена за целите на играта микро-страница на уеб-адрес: dm-birthday.com

ОРГАНИЗАТОР И ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ИГРАТА
Организатор на онлайн играта е дм България ЕООД, ЕИК 200150888, седалище: 1784 София, бул.“Цариградско шосе“ No.115 M, сграда Д, ет.3., офис 3.1.
Изпълнител на микро-страницата на онлайн играта е Direct Media | Kres, със седалище гр. София, ул. „Николай Хайтов” №2, вх. Г, ет.1, офис 1, EИК 203412858
УЧАСТНИЦИ
В играта могат да вземат участие всички лица, спазили условията за участие. Ако участниците не са пълнолетни, те трябва задължително да са получили преди регистрацията си разрешение на свой родител/попечител или настойник да участват в играта при условията на тези правила.
В играта нямат право да участват служители на „дм България” ЕООД и Direct Media | Kres, както и членове на семействата на тези лица (деца, родители и съпрузи).
НАГРАДИ
Наградите, които могат да спечелят участниците в играта и ще бъдат раздадени от Организатора, са общо сто (100) бр. талони за 15% отстъпка на всички стоки във всеки един dm магазин на територията на Република България в периода 20.02. – 05.03.2017 г. Талонът е за еднократно пазаруване и отстъпката му не се съчетава с отстъпка „Рожденик“ или други отстъпки на касов бон за периода.
Наградите не могат да бъдат заменяни или да се изплащат в номиналната им стойност.
МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
УЧАСТИЕТО В ИГРАТА ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА!
Правилата на играта са задължителни и еднакви за всички участници. Всяко лице, което отговаря на условията за участие в играта, може да избере да участва,  както следва:
За да могат да се включат в ИГРАТА, потребителите трябва:
  1. Стъпка 1 – Да намерят и кликнат върху 8-те торти, скрити на 4 поредни снимки с рафтове с продукти от магазините dm. На всяка снимка има по 2 торти. За да премине към следващата снимка, участникът трябва първо да намери двете торти на снимката и да кликне на тях.
  2. Стъпка 2 – След като открият и кликнат на 8-те торти участниците трябва да се регистрират за томболата за наградите, като въведат трите си имена, телефон за контакт и email адрес; след това те трябва да изберат от списък магазина на dm, от който желаят да получат наградата си, в случай че спечелят.
Всеки участник може да се регистрира само един единствен път с един и същ email адрес.
С осъществяване на регистрацията за участие в играта всички лица, попълнили регистрационната форма декларират, че са съгласни с настоящите правила, включително декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат събирани, използвани и обработвани от Организатора за целите на играта и за маркетингови и рекламни цели.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Печелившите участници ще бъдат определени на 10.02.2017 г. на случаен томболен принцип автоматично чрез софтуер за теглене на печеливши на случаен принцип, в присъствие на член от екипа на Изпълнителя и Организатора, след което печелившите се проверяват ръчно от представител на Изпълнителя за нередности като, но не само: невалидни мобилни номера, e-mail адреси, невалидни регистрации и др. Печелившите по настоящата точка се обявяват в срок до 3 работни дни в категория „Печеливши“ на микро-страницата, както и на стената на Facebook страницата на dm България и се уведомяват по имейл.
Заедно с имената на 100-те печеливши участници, ще бъдат изтеглени и имената на десет резервни такива.
ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА
Всички печеливши участници от играта ще могат да получат своите награди в посочен от тях филиал на Организатора след 13.02.2017 г., в срок до 20.02.2017 г. 
При получаването на наградата печелившият трябва да представи документ за самоличност. 
В случай че участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.
Спечелилите участници, които не са потърсили своята награда до 20.02.2017 г., губят правата си върху наградата.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *