ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете три козметични комплекта AVON


Играта “AVON те предизвиква. Обещай и изпълни” е организирана от „Ейвън Козметикс България” ЕООД, със седалище гр. София, бул. „България” № 69 ет. 9, с ЕИК 121902485, представлявано от управителя Елизавета Коробченко, за краткост по-долу наречено “Организатор” или „Ейвън”.


Периодът на участие в Играта е от 19.01.2017 година до 23.59 часа на 07.02.2017 година.

Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице с местоживеене на територията на Република България, което в периода на участие изпълни условията за участие, описани по-долу.

В Играта нямат право да участват:

– лица, ненавършили 14 (четиринадесет) години; непълнолетните и лицата, поставени под ограничено запрещение, могат да участват само със съгласие на родител или попечител, включително за получаване на награда;

– служители на Организатора, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца).

За да бъде включен в Играта, участникът трябва:
– Състави списък с три обещания за себе си.
– Да остави списъка с три обещания в регистрационната форма на Играта.
– Да се регистрира с e-mail или през Facebook профила си.
Реална регистрация е всяка една, в която Участник се е регистрирал със своя FB профил или e-mail и е оставил своя списък с 3 обещания към себе си.
Един участник може да спечели само 1 бр. Награда. Наградите в играта са общо 3 бр. – по 1 бр. комплект спирала и червило AVON TRUE и козметична чантичка. Една награда включва:
– 1 бр. червило AVON TRUE
– 1 бр. спирала AVON TRUE
– 1 бр. козметична чантичка AVON TRUE
Тегленето на наградите в Играта ще се извърши до 2 работни дни след приключването на играта чрез жребий, като от всички участници регистрирали се със своя Facebok профил или e-mail и оставили своя списък с 3 обещания, на случаен принцип ще бъдат избрани 3 печеливши участника и 2 резервни участника.
Всеки от резервните печеливши Участници по тази точка може да замести титулярните печеливши Участници, при условие, че същите не могат да бъдат открити и/или да получат наградата в съответствие с изискванията на тези правила.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *