ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 кухненски робота, сервиза за хранене и кутии за сандвичи Калиакра


Промоционалната кампания „Вкусен ден с Калиакра“ (по-нататък наричана “Кампанията”) се организира и провежда от „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД.


Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на този официален правилник на „Кампанията” (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).

Официалният правилник е достъпен безплатно за всеки заинтересован в периода на кампанията (01.02 – 15.03.2017г. включително) на www.facebook.com/KaliakraBG Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на адрес: www.facebook.com/KaliakraBG

Кампанията е отворена за участие на всички физически лица, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на Би Плюс Ар ООД и „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.facebook.com/KaliakraBG за периода на кампанията. В Кампанията участват следните продукти от марка Калиакра: Калиакра Класика 500g, Калиакра Сандвич 500g и Калиакра с Вкус на Масло 400g.
Участвайки в Кампанията, участниците приемат този Официален правилник и се задължават да спазват условията, посочени в него. 
Участието в Кампанията за всички награди е обвързано с покупката на следните продукти от марка Калиакра: Калиакра Класика 500g, Калиакра Сандвич 500g и Калиакра с Вкус на Масло 400g.
За да се регистрира за участие в Кампанията, всеки участник трябва да изпълни следните условия:
 • Да посети фейсбук страницата на Kaliakra  www.facebook.com/KaliakraBG и да се регистрира чрез собствения си профил.
 • Да влезе в специално създаденото приложение Вкусен ден с Калиакра 
 • В специално обозначения панел за регистрация трябва да попълни Име, Фамилия и валиден телефонен номер
 • След регистрация на лични данни, участникът трябва да регистрира кода от касовия бон, със закупен минимум един от следните продукти: Калиакра Класика 500g, Калиакра Сандвич 500g, Калиакра с Вкус на Масло 400g
 • При регистриране на код/ове от касови бележки, участникът се регистрира успешно в игратаза една от четиристотин и десетте награди
 • Всеки участник има възможността да регистрира най-много по един код от касова бележка седмично, стига на нея да присъства закупен продукт от участващите продукти

По време на цялата кампания, на случаен принцип от всички успешно регистрирали се, ще бъдат изтеглени общо 410 (четиристотин и десет) победителя, които ще спечелят една от следните награди:
 • 10 Кухненски робота Gorenje: всеки на стойност 199,00 (сто деведесет и девет) лева с включен ДДС, от името и за сметка на Организатора Юниливър България ЕООД. 
 • 100 Сервиза за хранене: марка Luminarc, всеки на стойност 100 (сто) лева с включен ДДС.
 • 300 Кутии за сандвичи: всяка на стойност  16.00 (шестнадесет) лева с включен ДДС.

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност.
Наградите ще бъдат изтеглени от комисия от представители на Организаторите („ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД и „БИ ПЛЮС АР” ООД ) в присъствието на нотариус. Тегленето на наградите ще се извърши на случаен принцип от всички регистрирали се в електронната база данни на промоционалното фейсбук приложение на страницата на Калиакра  www.facebook.com/KaliakraBG
Тегленето на горепосочените награди ще се извърши на следните дати: 
 • 06.02.2017г. – 1 бр. кухненски робот, 10 бр. сервиза за хранене, 30 бр. кутии за сандвич 
 • 13.02.2017г. – 1 бр. кухненски робот, 10 бр. сервиза за хранене, 30 бр. кутии за сандвич 
 • 20.02.2017г. – 1 бр. кухненски робот, 10 бр. сервиза за хранене, 30 бр. кутии за сандвич 
 • 27.02.2017г. – 1 бр. кухненски робот, 10 бр. сервиза за хранене, 30 бр. кутии за сандвич 
 • 06.03.2017г. – 2 бр. кухненски робот, 20 бр. сервиза за хранене, 60 бр. кутии за сандвич 
 • 13.03.2017г. – 2 бр. кухненски робот, 20 бр. сервиза за хранене, 60 бр. кутии за сандвич 
 • 16.03.2017г. – 2 бр. кухненски робот, 20 бр. сервиза за хранене, 60 бр. кутии за сандвич 
При тегленето ще бъдат изтеглени 410 (четиристотин и десет) победителя и общо 50 (петдесет) резервни участника в случай на дисквалифицирани победители. 
Организаторите на промоцията си запазват правото да заменят спечелилия участник, който не отговаря на условията за получаване на голямата награда, описани в този Официален правилник, с друг участник в кампанията, който ще бъде определен по реда на т.7. 
Всеки победител ще бъде уведомен от Организаторите на посочения в регистрацията телефонен номер за обстоятелството, че е спечелил награда. Уведомлението ще се извърши до пет работни дни след датата на изтегляне на печелившите.
В случай, че Организаторите не получат обратна връзка  със снимка на касовата бележка, чийто код е регистриран в Кампанията, както и с три имена, ЕГН и точен адрес и телефон за доставка на наградата до 5 (пет) дни след писменото уведомление на съответния победител, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен печеливш.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *