ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете Нутрибулет, парочистачка Стийн Моп и четка за изправяне

Организатор на играта – „20 Години Топ Шоп” е „Студио Модерна – България” ЕООД, ЕИК: 121009078

Играта – „20 Години Топ Шоп“ започва на 23.01.2017 г., и завършва на 12.02.2017 г., включително, в 12:00 полунощ. Играта се провежда на територията на Република България.

Право за участие в играта- „20 Години Топ Шоп“ имат всички пълнолетни и дееспособни граждани на Република България, които са:
  • регистрирани в социалната мрежа Фейсбук (уеб страница http://www.facebook.com) и
  • са фенове на страницата във Фейсбук на Топ Шоп България.
Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението и/или администрирането на играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в играта. Служители на Организатора също нямат право да участват в играта.
„Участник“ в играта, по смисъла на настоящите правила, е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на изискванията за участие, съгласно настоящите правила, има регистрация в социалната мрежа Фейсбук и се включи в играта, съгласно условията на настоящите правила.
Всеки потребител на Фейсбук, който избира да участва в играта трябва да приеме приложението „20 Години Топ Шоп“, трябва да изпрати снимка, взета от сайта www.topshop.bg или Фейсбук страницата на Топ Шоп България, на любимия си продукт на Органозатора и да играе, за да премине определените 21 нива и събере възможно най-голям брой звезди, за да може да спечели награда.
За да спечели награда в играта, участникът трябва успешно да завърши всички 21 нива на играта като следва указанията в приложението „20 Години Топ Шоп“. За успешно преминато ниво се смята всяко, на което участникът е дал правилен отговор на поставения в нивото въпрос. Ако не бъде даден правилен нивото не се счита за преминато успешно от участника. Ако участникът не завърши всички нива от играта във Фейсбук, не може да участва в надпреварата за голямата награда. Може да продължи да събира звезди от приятели, но ще се счита за незавършил успешно всички нива и няма да има правото да получи награда. В рамките на играта, участникът има правото на неограничен брой опита за успешното завършване на всяко ниво.
Начини за участие в играта:
Събирайте звезди по 2 различни начини:
  • С успешното завършване на всяко ниво (общо 21) – за всяко преминато успешно ниво участникът получава по 10 звезди, с които участва в играта.
  • Участникът може да получи от своите приятели допълнителни звезди, с които да участва в играта.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да участват играта приятелите на потребителя-участник също трябва да са се включили в играта по горепосочения начин. Потребител, който не е участник в играта не може да даде точки на друг участник. Един участник не може да даде повече от 2 точки на друг участник, независимо от броя на притежаваните от него звезди, за целия период на играта от 21 дни. Получаването на звезди от приятел в играта става чрез покана до съответния приятел – участник.
Увеличаването на шансовете за получаване на подарък в играта, участникът може да направи като се обърне към приятел, който да му даде звезда:
  • като участникът сподели линк от приложението през своя Фейсбук профил на своята стена –линк от приложението може да е: „Аз завърших ниво, включи се и ти“, „Вече съм на 20 ниво“, „Спечелих 10 точки!“
  • като сподели директната връзка към приложението на профила си на стената/ стената- на своя Фейсбук профил – Иван сподели 20 години Топ Шоп (https://www.facebook.com/TopShopBG/)
  • като изпрати линкове към приложението със своя профил на приятелите си във Фейсбук. (Пример: Иван сподели връзка на вашата стена)
За победители в играта ще бъдат обявени общо трима участника, които са преминали успешно всички 21 нива на играта и са събрали най-много звезди от всички участници в играта. Участниците на първите 3 места ще бъдат класирани от 1-во до 3-то място по броя на събраните в играта звезди. На първо място ще бъде класиран участника с най-много събрани звезди в играта, а на последно – този с най-малко събрани звезди.

Награди

1 -во място: 1 бр. Нутрибулет Златен;
2 -ро място: 1 бр. Златна четка за изправяне на коса Симпли Стрейт Делукс;
3-то място: 1 бр. Парочистачка Стийм Моп Голд.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *