ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете премиум СПА уикенд и 90 ваучера по 50 лева за ресторант

Промоционалната кампания “Go Food and Drink awards” (по-нататък наричана “Кампанията”) се организира и провежда от ХАЙ ЕНД ПЪБЛИШИНГ ЕООД 

Адрес: ул. „Г.С.Раковски“ 145Б, ет. 1, ап. 4 ,ЕИК: 201674146 ,По ДДС: BG201674146 

Мол: Йоана Андреева “Организатори”.


Промоционалната кампания “Go Food and Drink awards” стартира на 16 Януари 2017г. и продължава до 25 Февруари 2017. включително.

Кампанията се организира и се провежда на територията на Република България според правилата на този правилник, като наградите се доставят само на територията на Република България.

В “Kампанията” може да участва всяко физическо лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на „Кампанията“ с местожителство в България и отговарящо на останалите условията, посочени в настоящия правилник.

В “Kампанията” нямат право да участват служители на Организаторите както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).

Участието в Кампанията за голямата награда не е обвързано с покупка.

Всеки участник, който отговаря на условията, описани в т.3 има право да участва.

С участието си в Кампанията, всеки участник дава изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни от Организатора за целите на Промоцията.

Спечелването на награда в Кампанията “Go Food and Drink awards”“ не е обвързано с покупка. За да се вземе участие за наградата, всеки желаещ е длъжен да изпълни следните условия:
1. Да избери по един бар, клуб или ресторант в категория
2. Да попълни регистрационната форма
3. С регистрирането да се съгласи с Официалните правила на играта.
Един участник взима участие за наградата с регистрирането си в инициативата. Участникът може да увеличи шансовете си за награда, когато всеки трима от поканените от него приятели се регистрират за инициативата.
Наградитете са тези, които са изрично споменати в секция „Награди“. Големите награди ще бъдат предоставени до печелившите за сметка на Организаторите, а ваучерите се получават от офиса на ХАЙ ЕНД ПЪБЛИШИНГ ЕООД.
След края на кампанията, на дата 25.02.2017г., от базата данни с всички участници, ще бъдат изтеглени 83 (осемдесет и трима) победителя и 3 (трима) резервени участника.
Имената на победителите ще бъдат публикувани на awards.goguide.bg не по-късно от 01.03.2017г.
В случай, че Организаторите не получат обратна връзка с точен адрес и телефон за доставка на наградата до 3 (три) дни след обявяване на съответния победител, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервният печеливш.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *