ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете уикенд за двама и 2000 награди от Spetema


Възложител и организатор на Играта е „Балкам Груп” ЕООД (“Организатор на

играта”). Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на

изложените по-долу официални правила на Играта (наречени тук “Официални Правила”). 

Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия

период на продължителност на Играта на Интернет адрес http://www.spetema.com.

Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните

Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване

на Интернет адрес http://www.spetema.com


Кампанията се организира и провежда във всички търговски обекти Фантастико на територията

на Република България, специално обозначени с рекламни материали, свързани с

Кампанията.


От 16.01.2017г. до 16.02.2017 г. включително или до изчерпване на

посочения брой скреч карти. Организаторът няма да носи отговорност за

предоставяне на награди след изтичане на промоционалния период или изчерпването

на оповестения брой награди и/или скреч карти. Организаторът на играта няма

задължение да води кореспонденция във връзка и по повод претенции за получаване

на награди, предявени след крайната дата на промоцията или след изчерпване на

промоционалните количества.


Желаещите да участват в играта следва да изпълнят посочения механизъм:

Механизъм: да закупят продукт/и на марката „СПЕТЕМА “ на минимална стойност 2,99 лв. Срещу тази покупка

клиентът получава правото да изтегли скреч карта от каса. При печеливша скреч

карта всеки участник предоставя на бюро Информация или на каса в магазина скреч

карта и касова бележка, удостоверяваща покупката. Един клиент може да участва

неограничено, като всяко следващо участие е обвързано с нова, немаркирана

касова бележка за покупка на продукт/и СПЕТЕМА.


За валидна се счита всяка печеливша скреч карта, получена при покупка на

продукти с марката СПЕТЕМА, при която е представена касова бележка, спазващa
изискванията по Раздел 4, и при която са посочени необходимите данни по Раздел 4.


Всички награди, ще бъдат раздавани на място в съответния обект, в който е
направена покупката, само на клиенти, които представят печелившата скреч карта,
заедно с  касовата бележка.

Организаторът на Играта не носи

отговорност при условие, че печеливш участник е предоставил невалидна касова
бележка.

Недопустими са действия, с които

с измама се влияе върху резултатите от играта и всички действия, извършвани с
цел да бъдат заблудени организаторите на играта. При установяването на такива
действия, участникът се лишава от правото да получи всяка спечелена от него или
с негово съдействие награда.


Наградите в Играта са, както следва:
–  Две нощувки за двама в хотел Winslow Infinity&Spa гр.Банско за периода от 17 февруари

до 30 септември 2017 –3бр. – 250 лв.

 Два броя  сашета Spetema 3 в 1 класик – 0,48 лв. – 2000бр.
Общ брой скреч карти – 2500 бр.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *