ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 100 Costa чаши за навън

Промоцията “Спечели Costa чаша за навън“ се организира и провежда от Costa Coffee България, наричано по-нататък Организатор.

ромоцията се организира и провежда на територията на Република България. В промоцията участват кафетериите Costa Coffee в градовете София, Пловдив, Варна и Бургас, без кафетерии Costa Coffee на летище Варна и летище Бургас. В промоцията нямат право да участват настоящи служители на Costa Coffee България (Кофи Лайф ЕООД и Кофи Стандарт ЕООД).

Промоцията стартира на 13.01.2017 г. и завършва на 20.01.2017 г. или до изчерпване на наличните количества, което от двете събития настъпи по-рано.

Всеки, закупил поне 1 брой напитка Флет Уайт или 1 брой напитка Корто, получава 1 (един) брой скреч карта и може да спечели 1 (една) от 100 (стоте) Costa чаши за навън.

Отпечатани са скреч карти с два надписа в полето за изтриване:
· „Печелиш Costa чаша за навън“- потребителят има право да получи 1 брой Costa чаша за навън.
· „Флет Уайт- по-силен от Лате, по-кадифен от Капучино“- потребителят не печели нищо.
Общият брой скреч карти е 1 100 броя, като 100 броя от картите съдържат „Печелиш Costa чаша за навън“ и 1 000 бр. „Флет уайт- по-силен от Лате, по-кадифен от Капучино“.
Дизайн на печеливша скреч картa
Дизайн на непечеливша скреч карта

Участниците, спечелили „Costa чаша за навън“ могат да вземат своята награда при представяне на печелившата скреч карта в кафетерията, от която са получили картата, не по-късно от крайната дата на промоцията: 20.01.2017г.
Наградите са общо 100 (сто) броя „Costa чаши за навън“

5.1. Организаторът на Промоцията не носи отговорност за качеството на наградите.
5.2. Всички предявени печеливши скреч карти подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *