ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 броя мулти блендер Russell Hobbs NutriBoost


Russell Hobbs „Обичам малките неща“ – кампания / конкурс

Участниците може да участват в този конкурс, само ако прочетат и приемат тези Общи условия за участие.  С участието си в този конкурс участниците приемат тези Общи условия и условия за участие.

Конкурсът се организира от Спектрум Брандс България ЕООД (наричана по-нататък „Спонсор“) на уебсайт http://bg.russellhobbs.com/ (Уебсайт на конкурса) в Република България

Конкурсът започва в 0:00 часа GMT+2 на 11.01.2017 г. и завършва в 23:59 часа GMT+2 на 31.01.2017 г. („Период на конкурса“).

Спонсорът си запазва правото да отложи или прекрати конкурса по всяко време без предизвестие и без да посочва причини. По-специално, Спонсорът може да упражни тази опция, ако правилното протичане на конкурса не може да бъде осъществено поради технически причини (напр. вируси в компютърната система, хардуерни и / или софтуерни манипулации или грешки) или поради правни основания. Ако прекратяване от този вид се дължи на поведението на даден участник, Спонсорът си запазва правото да предяви иск за обезщетение срещу този участник.

В случай на спорове, решението на Спонсора ще се счита за окончателно.

Необходими условия за участие

Участие- от свое име – могат да вземат всички правоспособни физически лица на възраст над 18 години, легално пребиваващи в Република България.

Непълнолетни лица, служителите на Грей България ЕООД, както и служителите на Спонсора и свързаните с него компании и техните роднини са изключени от участие.

Участниците могат да вземат участие в Периода на конкурса по следните начини:
– Като се регистрират на Уебсайта на конкурса като предоставят своите име и фамилия, страна на местоживеене, възраст и валиден й-мейл адрес и да качат съдържание, което съдържа комбинация от текст, видео или снимка (Съдържание) или
– Като използват хаштаг – #Obichammalkiteneshta в своите постове в Туитър или Инстаграм. Ако участието е успешно, участниците ще получат съобщение в платформата на избраната от тях социална медия, за да приемат тези Общи условия. Тогава Съдържанието ще бъде одобрено от Спонсора и ще се публикува на уебсайта на конкурса заедно с коментара към поста и потребителското име на участника.
Само съдържание, което отговаря на темата на конкурса „Обичам малките неща“, ще бъде одобрявано.
 1. Видео от YouTube или Vimeo може да се качва като се използва линка на видеото, но то не трябва да превишава 3 МБ. Снимките не трябва да са по-големи от 3 МБ и следва да са в един от следните формати Jpeg, GIF или PNG. Спонсорът си запазва правото да изключва участници от състезанието, ако те не отговарят на тези изисквания.
 2. Цялото съдържание, което е качено в Периода на промоцията ще бъде проверено от Спонсора преди да се публикува в хъба на Уебсайта. Спонсорът си запазва правото да отстранява и по този начин да изключва неподходящо съдържание например расистко, вулгарно, порнографско, политически дясно / ляво радикално или рекламно съдържание или съдържание, което подбужда към насилие, което е в конфликт с обществения ред или добрите нрави или нарушава приложимото право или правата на трети лица, например правата на интелектуална собственост (марки, лога, търговски марки и т.н.).
 3. Спонсорът също така си запазва правото да изключва участници от конкурса и да изтрива каченото от тях Съдържание от хъба, в случай че те са нарушили тези условия, въвели са неверни лични данни или се опитват да влияят на този конкурс чрез техническа манипулация.
 4. В случай на изключване наградите могат се изискат и изтеглят обратно със задна дата.
 5. Участието е възможно само в рамките на периода, посочен в раздел 1.
  1. III.      Награди
  2. Награди – 3 броя мулти блендер Russell Hobbs NutriBoost.
   1. Победителите ще бъде определен от жури, съставено от служители на Спонсора.
   2. Победителите ще бъдат уведомени чрез и-мейл, ако са избрали да участват чрез Уебсайта на конкурса, или чрез директно съобщение, ако са избрали да използват социални медии,  и имената им ще бъдат публикувани Уебсайта на конкурса или на Фейсбук страницата на Russell Hobbs www.facebook.com/RussellHobbsBG в рамките на две седмици след края на периода на конкурса.
    1. В уведомяващия и-мейл победителите ще бъдат помолени да посочат точен адрес в рамките на 2 седмици, за да може наградите да им бъдат доставени с куриер. Ако те са използвали социални медии за участие, те могат да бъдат помолени да осигурят и потвърдят други детайли включително и изключително тяхната дата на раждане и й-мейл адрес.
    2. Ако с някой победител не може да бъде установен контакт, или той не отговори в рамките на 2 седмици след датата на изпратеното уведомление по и-мейл или директно съобщение, или наградата се върне като недоставена, победителят губи правата си върху наградата. В такъв случай спонсорът ще връчи наградата на друг участник от всички коректно регистрирали се участници, избран на случаен принцип. Ако с резервния победител не може да се установи контакт или той не отговори в рамките на посочения по-горе срок, или наградата се върне като недоставена, тогава тя няма да бъде раздавана отново.
    3. Наградите са фиксирани и не могат да се заменят или прехвърлят на трети лица. Не е възможно получаването на паричен или друг еквивалент на стойността на наградата. 
    4. Чрез участието си участникът потвърждава и се съгласява, че каченото от него Съдържание може да се използва от Спонсора или някоя от дъщерните му компании за маркетингови цели по следните начини:
     1. На международните и националните уеб сайтове на Спонсора и неговите дъщерни дружества в рамките на групата Spectrum Brands, за международни и национални онлайн маркетингови комуникации, напр. онлайн дисплей реклама, Facebook, Instagram, Twitter и т.н., а също и като част от бюлетини и мейлинг кампании;
     2. В рамките на вътрешни продуктови презентации или такива за трети страни, а също и в консуматорски или търговски каталози и листовки;
     3. В точките на продажба в магазинната мрежа в европейските страни – например за продуктови стикери, уоблери, банери, листовки или дисплеи.
  3. Участникът се съгласява безвъзмездно да прехвърли на Спонсора времево и географски неограничено, изключително и неотменимо право да използва предоставеното Съдържание, с което позволява на Спонсора да използва, прави копия, разпространява, публикува и да направи достъпно Съдържанието за посочените по-горе цели.
  4. В допълнение участникът се съгласява, че Спонсорът може да редактира или модифицира Съдържанието, като например да променя формата, размера или изрязването и, че Съдържанието може да бъде прехвърляно на трети страни.
  5. С участието си, участникът приема и се съгласява, че нейното/ неговото Съдържание може да се споделя на социални медия платформи на трети страни като Facebook, Twitter и Instagram. Тези бутони позволяват на трети лица да разпространяват и публикуват Съдържанието, което е качено на Уебсайта на конкурса в рамките на Facebook, Twitter и Instagram чрез личните акаунти на трети лица. В допълнение, Съдържанието може да се коментира от трети лица в рамките на тези социални медийни платформи.
 1. Права за ползване на предоставените материали
Спонсорът не контролира използването на споделеното съдържание и няма достъп до него. Всяко съдържание веднъж публикувано в социалните платформи се третира от съответните условия за ползване на всяка социална платформа. Моля, вижте www.facebook.com/ , https://twitter.com/ и http://instagram.com/

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *