ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете скутер Kisbee-50 и 8 подаръчни комплекта от Prista Oil

Организатор на Играта е Приста Ойл Холдинг ЕАД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121516626 и със седалище и адрес на управление гр. София 1707, ул. Златен рог 20. Подизпълнител на Играта е “Ксениум” ООД, с адрес София 1303, бул. “Александър Стамболийски” 84-86, ет.14.

Играта ще се проведе в периода от 8 седмици, от 09.01.2017г. до 06.03.2017 г.

Играта се организира на български език и се провежда в социалната мрежа Facebook (Фейсбук), а именно на страницата на Приста Ойл Холдинг ЕАД.

Право на участие в Играта има всяко пълнолетно дееспособно физическо лице. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.

Участието се извършва посредством следния механизъм: всеки участник трябва да посети страницата на Организатора, намираща се на адрес https://www.facebook.com/PristaOil/ , да хареса страницатата, да приеме правилата за участие и да попълни анкетата, публикувана в страницата на играта.

Общият брой на наградите, които ще раздаде Приста Ойл Холдинг ЕАД е 8 (осем) броя подаръчни комплекта от 4л масло Havoline и 4л антифриз Prista и 1 (една) голяма награда – брандиран скутер.

Всеки понеделник, започвайки от 16.01.2017г. на случаен принцип от всички регистрирани в периода на играта участници, ще бъдат изтеглени и обявени на страницата на Приста Ойл Холдинг във Facebook имената на участника, който ще получи награда. В седемдневен срок печелившите трябва да изпратят съобщение , в което да посочат имена, телефон за връзка и адрес за доставка на наградата.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *