ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 12 фитнес гривни, 12 смартфон прожектора и 12 ваучера за творчески курс от Jacobs 3in1

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“). 

Организатор на Играта е Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД.

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА (РЕГИСТРАЦИЯ, КАЧВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ, ГЛАСУВАНЕ И Т.Н.) Е БЕЗПЛАТНО И НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА! 

Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и задължително да спазват техните условия. 

Играта се организира и провежда в периода между 09.01.2017 г. – 05.02.2017 г. само на територията на Република България. Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира играта на 09.01.2017г. 

МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ 

Стъпка 1: Потребителят трябва да се регистрира на www.jacobs3in1.bg. Регистрацията е безплатна и за нея не се изисква покупка. 
Стъпка 2: След като вече е регистриран, потребителят може да участва, като създаде своя списък с новогодишни обещания, избирайки минимум по 1 обещание от трите категории на сайта. Общият брой на обещанията в неговия списък не може да надвишава 10. 
Стъпка 3: За да участва за награди, потребителят трябва да сподели създадения на сайта списък в своя Фейсбук профил.
За периода на играта, Организаторът ще раздаде общо 36 награди: 
– 12 бр. фитнес гривни
– 12 бр. смартфон прожектори
– 12 бр. ваучер за творчески курс
Спечелване на наградите:

Спечелване за всяка пропорционална част от наградите ще се извършват всяка седмица от периода на промоцията. Участникът ще участва в класацията за тази седмица, в която създаде своя списък с новогодишни обещания, както и всяка класация след това, в случай, че все още не е спечелил. Печелившите ще бъдат обявявани на www.jacobs3in1.bg в рамките на 48 часа след края на всяка седмица от промоцията. В случай, че в дадена седмица броят на участията е по-малък от броя на наградите, които следва да се изтеглят, съответните награди се пренасят за следваща седмица.

Всяка седмица на томболен принцип измежду изпълнилите условието за участие, ще бъдат избирани 9 победители – по трима за всяка от трите награди. 

Не се допуска спечелването на повече от една награда от всеки вид от един участник с един и същ телефонен номер, имейл, с едно и също име и фамилия и посочен един и същи адрес за доставка за периода на промоцията.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ вместо Участниците и/или други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице; б) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или нарушение на правилата на активността.

Печелившите участници ще бъдат известени по имейла, с който участват в регистрацията си на www.jacobs3in1.bg. В срок от 5 работни дни от известяването им, че печелят, могат да заявят адрес за получаване на наградата, като попълнят данните си в получената форма за контакт на подадения от тях имейл. Ако печелившите не потвърдят наградите си след получаване на известието в срока посочен в тази точка, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката.

Наградите ще бъдат доставяни до печелившите участници на посочен от тях адрес чрез куриер до 50 работни дни от края на играта в случай, че са спечелили и предоставили адрес за доставка. Преди доставка куриерът ще прозвъни спечелилите. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата в рамките на 15 работни дни. Непотърсени награди в този срок, няма да бъдат раздавани и ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *