ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 300 безплатни покупки в Техномаркет

300 печеливши в месец  януари. Регистрирай касов бон и може да спечелиш обратно стойността на своята покупка. Избери Техномаркет!

 ИГРАТА „ТЕХНОМАРКЕТ ПЛАЩА ТВОЯТА ПОКУПКА“ се организира и провежда от “Техномаркет България” АД

ИГРАТА се организира и провежда на територията на Република България онлайн на сайта на Организатора www.technomarket.bg. Печелившите участници ще бъдат обявявани на Организатора www.technomarket.bg и на Фейсбук страницата на Организатора http://facebook.com/technomarket. Играта  е валидна за всички магазини Техномаркет и Техномаркет@Хоум, като не важи за онлайн покупки от сайта www.technomarket.bg.

ИГРАТА се провежда в периода 04.01.2017 г. – 31.01.2017 г. (Период на ИГРАТА). Периодът, в който закупените продукти се ползват от условията на ИГРАТА започва на 04 януари 2017 г. и приключва на 31 януари 2017 г. Печелившите участници ще бъдат изтегляни, в присъствието на свидетели, в централния офис на Организаторана следните дати: 5 януари 2017 г., 6 януари 2017 г., 9 януари 2017 г., 10 януари 2017 г., 11 януари 2017 г., 12 януари 2017 г., 13 януари 2017 г., 16 януари 2017 г., 17 януари 2017 г., 18 януари 2017 г., 19 януари 2017 г., 20 януари 2017 г., 23 януари 2017 г., 24 януари 2017 г., 25 януари 2017 г., 26 януари 2017 г., 27 януари 2017 г., 30 януари 2017 г., 31 януари 2017 г. (Датите) и ще бъдат обявявани на съответната дата на изтеглянето им на www.technomarket.bg, както и на Фейсбук страницата на Организатора http://facebook.com/technomarket.

Участието в играта е обвързвано със закупуване, в ​​рамките на периода на играта на един или повече от всички налични в търговския обект продукти.

За да участва в ИГРАТА, потребителят следва да регистрира своята покупка на www.technomarket.bg като посочи:
 • Име, Презиме и Фамилия
 • Точен Адрес
 • Телефон
 • E-mail
 • Номер на касова бележка – 0000000
 • Номер на документ – 000000000000000000
След извършване на регистрацията на сайта на Дружеството, участникът не може да променя въведената от него информация. Всяко лице, участващо в Играта се счита, че е съгласно да предостави личните си данни. Организаторът не носи отговорност за предоставени от потребителите неверни или непълни данни за контакт.
На посочените в Раздел 3. Дати, в централния офис на Организатора, чрез жребий в присъствието на свидетели, измежду всички регистрирали се участници, ще бъдат изтегляни определен брой  печеливши, както следва:
 • 5 януари 2017 г. – 13 печеливши;
 • 6 януари 2017 г. – 13 печеливши;
 • 9 януари 2017 г. – 26 печеливши;
 • 10 януари 2017 г. – 13 печеливши;
 • 11 януари 2017 г. – 13 печеливши;
 • 12 януари 2017 г.  – 13 печеливши ;
 • 13 януари 2017 г.  – 13 печеливши ;
 • 16 януари 2017 г. – 26 печеливши;
 • 17 януари 2017 г. – 13 печеливши;
 • 18 януари 2017 г.  – 13 печеливши;
 • 19 януари 2017 г. – 13 печеливши ;
 • 20 януари 2017 г. – 13 печеливши ;
 • 23 януари 2017 г. – 26 печеливши;
 • 24 януари 2017 г. – 13 печеливши;
 • 25 януари 2017 г. – 13 печеливши;
 • 26 януари 2017 г.  – 13 печеливши ;
 • 27 януари 2017 г.  – 13 печеливши ;
 • 30 януари 2017 г. – 27 печеливши ;
 • 31 януари 2017 г. – 13 печеливши ;
Всички регистрирани и неизтеглени потребители продължават да участват в тегленията до края на периода на играта. Печелившите участници ще бъдат обявявани на съответната дата на изтеглянето им на www.technomarket.bg, както и на Фейсбук страницата на Организатора http://facebook.com/technomarket след проверка от страна на Организатора на наличието и валидността на регистрирания от потребителя касов бон.
Важно: Участието в играта е безплатно и не е обвързано с предоставяне на залог от страна на Участниците!

Изтеглените печеливши участници получават ваучер за последващи покупки на стоки в магазини Техномаркет и Техномаркет@Хоум, на стойността на регистрираната си покупка .
Например: Потребител прави покупка в периода на играта на стойност 899 лв. и валидно регистрира същата на сайта на Организатора; в случай, че бъде изтеглен, потребителят получава ваучер за последваща покупка на стоки от Техномаркет и Техномаркет@Хоум ма стойност 899 лв.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *