ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 чудесни награди от Ceresit

Игрите тип Предизвикателство, провеждани на таймлайн (Дневника) на Фейсбук страницата на Ceresit STOP Влага – https://www.facebook.com/STOPvlaga се организират от Хенкел България ЕООД

Игрите тип Предизвикателство ще сепровеждат в период от 01.03.2015 г. до 31.12.2017 г.

„Предизвикателство ‟ се нарича всяка таймлайн игра на Фейсбук страницата на Ceresit STOP Влага, която носи и съответния пореден номер след знак за диез (#) под формата на цяло число, отбелязано с цифра/и.

В игрите тип Предизвикателство на таймлайн на Фейсбук страницата на Ceresit STOP Влага право на участие има всяко физическо лице навършило 18-годишна възраст, пребиваващо в България към момента на играта и връчването на наградите.

Нямат право да участие в игрите тип Предизвикателство работници на HЕNKEL и „ОРМ.БГ“ EООД, както и членове натехните семейства – родители, деца, братя, сестри, съпрузи.

Участието в таймлайн игрите тип Предизвикателство на Фейсбук страницата на Ceresit STOP Влага не е обвързващо със закупуването на какъвто и да било продукт с марка „Ceresit‟, нито със закупуването на друг продукт или ползването на услуга от/на ОРГАНИЗАТОРА. Няма заплащане на такса или други парични преводи.

Единствените условия за участие са посочени в Механизъм на участие, Раздел 6.

За да участва в таймлайн игрите тип Предизвикателство, потребителят е необходимо да е регистриран в Интернет сайта www.facebook.com (Фейсбук).

На таймлайн на Ceresit STOP Влага периодично се правят публикации, които съдържат някакво предизвикателство към участниците в социалната мрежа. За да участва, потребителят трябва да коментира или сподели в коментар свое съдържание на страницата на Ceresit STOP Влага, в зависимост от изискванията, посочени в конкретния текст към съответната игра.

Участниците носят пълна отговорност за всички материали, подадени от тях към фен страницата на марка „Ceresit“, включително по отношение на законността, достоверността, автентичността, запазени права и други. Участниците нямат право да поставят (качват) на таймлайна, да разпространяват или да публикуват по друг начин, посредством фен страницата, никакви материали с клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно съдържание, което би представлявало посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети страни или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон. Участниците не могат да поставят на страницата и материали с комерсиално съдържание.

Добавяйки коментар, пост или осъществявайки каквато и да е дейност на фен страницата на марка „Ceresit“, участниците дават своето безусловно съгласие ОРГАНИЗАТОРЪТ да събира от тях, в съответствие с неговата Политика за поверителност. Всички забележки, предложения, идеи, графики или друга информация, която участниците предоставят на ОРГАНИЗАТОРА в игрите тип Предизвикателство стават собственост на HENKEL.

HENKEL и упълномощените й представители ще могат да копират, разпространяват, регистрират и използват материалите, предоставени от участниците на фен страницата на марка „Ceresit‟ (с изключение на личните им данни), за всякакви комерсиални и некомерсиални цели, без да дължат заплащане за това и без никакви задължения за компенсация за материалите към участниците или към други страни.

ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да изтрива качени материали, чието съдържание счита за неотговарящо на темата на играта тип Предизвикателство и накърнява морала и добрите нрави по смисъла нат.6.3 от настоящите Правила и условия.


Наградите са предоставени от ОРГАНИЗАТОРА – Таблетки за влагоабсорбатор Aromatherapy, за всяка игра тип Предизвикателство. Броят на наградите за всяка игра е конкретен и се споменава с текст към играта.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *