ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 кутии с вафли МорениОрганизатор на промоцията е Монделийз България EOOД.


Период на промоцията /играта/: 04.01.2017 – 07.01.2017 г. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Награди:
ЗА ПЕРИОДА НА ИГРАТА СА ПРЕДВИДЕНИ ОБЩО 5 КУТИИ МОРЕНИ 36 Г. (30 БР. МОРЕНИ 36 Г. В КУТИЯ).
Механизъм на промоцията /играта/:
Играта се организира на страницата на вафли Морени във Facebook.
За да участват в играта, участниците трябва да влезнат със своя профил в страницата на Морени във Facebook, където да изтеглят своя късмет като кликнат върху картинката от поста публикуван на 04.01.2017г. и споделят своята дума чрез коментар под публикацията.
Всички участници, изпратили като коментар на промоционалния пост думата, която са изтеглили в периода на играта (04.01.17 – 07.01.17), отговаряща и на условията по т. IX,XI и XII, ще бъдат включени в теглене за разпределение на предвидените награди.
Не се приемат за валидно участие коментари, които са с:
1. с некоректно, обидно, нецензурно, позорно, осмиващо, сексуално, непочтено, злепоставящо или друго неподходящо съдържание, или лъжлива информация или рекламиращи други продукти и услуги под всякаква форма, религиозна, политическа, сексуална или друга пропаганда, дискриминационни призиви, както и всяка друга информация, която противоречи на закона и добрите нрави и етичните правила, посочени на сайта на Националния съвет за саморегулация (НСС).
2. включва съдържание, което е или може по преценка на Организатора да представлява някакъв вид тайна и/или информация, защитена със закон, чието използване под каквато и да е форма (в това число, но не само, разкриване и разпространение) не може да стане, без да са изпълнени предвидените за това законови изисквания.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *