ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете награди от Philips – уреди за красота, за мъжете и за кухнята

Настоящите правила определят начина на провеждане на кампанията „СТАНИ ЧАСТ ОТ СЕМЕЙСТВОТО НА PHILIPS“,  уреждат взаимоотношенията на организатора на кампанията с физическите лица, участващи в нея.

Организатор на кампанията „Стани част от семейството на Philips“
 (наричана по-долу за кратко „Игра“) е Philips България ЕООД.

Играта се организира и провежда на територията на Република България.

Играта се провежда в периода от 29.09.2016 до 28.09.2017г. включително. В рамките на този период участникът може да участва и има възможност да спечели награда от Кампанията. Организаторът може да съкращава или удължава срока на Кампанията по собствено усмотрение с промяна на настоящите правила и оповестяването им на www.philips.bg.

Организаторът осигурява интернет-страница на Кампанията, която е обособено място в глобалната интернет мрежа, определено чрез своя унифициран адрес (URL) по HTTP-протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси, което е определено от Организатора за провеждане на Кампанията, а именно: интернет-страницата на  http://www.consumerproducts.philips.com/LP=6058.

В периода на провеждане на Кампанията участниците могат да се регистрират на: http://www.consumerproducts.philips.com/LP=6058 и да следват стъпките за участие. Всички лица навършили осемнадесет годишна възраст към момента на стартиране на Кампанията, посетили промоционалната страница http://www.consumerproducts.philips.com/LP=6058 и регистрирали се за участие в Кампанията в периода от 29.09.2016 до 28.09.2017г., могат да спечелят награда продукти на Philips, посочени в настоящите правила.
Стъпки за регистрация:

Посетете промоционалната страница http://www.consumerproducts.philips.com/LP=6058.

Попълнете формата за регистрация със следната задължителна информация:
–       Име;
–       Фамилия;
–       Пол;
–       Дата, месец, година на раждане;
–       Имейл адрес;
–       Маркирайте полето „Съгласен съм с Политиката за конфиденциалност и условията на Играта“;
–       Маркирайте полето „Декларирам, че към настоящия момент имам навършени осемнадесет години“;
–       Маркирайте полето „Предоставям своето съгласие да получавам в бъдеще информация за Philips продукти и промоции“.
Това поле не е задължително и Организаторът не задължава участника в играта да предостави своето съгласие, за да бъде завършена неговата регистрация.

Кликнете на бутона за регистрация/изпращане на данните
След като попълните регистрационната форма, избирате бутона, веднъж избрана тази опция, не можете да се върнете и модифицирате предоставената вече лична информация.
Регистрацията ще бъде завършена с потвърждаващо съобщение на уеб страницата, или със съобщение, обясняващо причината за отказа на регистрация. Регистрацията би била неуспешна в случай че:
–       участникът не попълни всички задължителни полета;
–       участникът предостави непълна или некоректна информация;
–       участникът заяви своето желание за участие в играта в срок извън посочения;
 
Участието в Кампанията не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.
Всеки участник може да спечели само за 1 (една) предметна награда.

Участниците нямат право да извършват действия или да използват програми, или да правят опити за това, за да заобиколят/нарушат правилата на Кампанията за регистрация, което изкуствено увеличава шансовете за спечелване на награда, извън описаното в механизма на Кампанията, като напр. да използват неоторизирани скриптове, програми за систематично или автоматично управление на игри или отделни функции от такива програми, частично или напълно автоматизирана програма и др.

Всеки Участник, който нарушава разпоредбите на т. 5.5., ще бъде автоматично дисквалифициран от участие в Кампанията, включително губи правото си да получи спечелена награда от Кампанията, ако е бил определен за печеливш.

Победителите се определят чрез лотария в присъствието на свидетели.
Предоставените награди включват различни продукти на Philips в категорията красота (напр. преси, сешоари, маши за коса, епилатори), бръснене и подстригване (напр. електрически самобръсначки, тримери за брада и тяло, машинки за подстригване) и кухненски уреди (напр. блендери, пасатори, сокоизстисквачки)
Всеки месец за периода на Кампанията се определя вида на наградите и по 3 победителя
Организаторът има правото да определи на лотариен принцип наградата за всеки победител.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *