ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 подаръчни пакета L’Oréal Paris Magic Retouch


Facebook не участва, не администрира и по никакъв начин не поддържа този конкурс, той не е свързан с платформата по никакъв начин.

С участието си в Конкурса, всеки участник потвърждава, че е съгласен да преотстъпи своите данни на компаниите L’Oréal Adria ООД и Публисис АД, a не само на Facebook.  

Организатор на Конкурса с името „Magic Retouch“ (по-нататък в текста „Конкурса“) е L’Oréal Adria ООД, ул. „Завртница“ 17, Хърватия, 10000 Загреб, ЕИН: 30287711860 (по-нататък “Организатор”).

Конкурсът е отворен за участие за всички физически лица, които са граждани на Р. България, имат местна регистрация на територията на Р. България, намират се на територията на Р. България и са ползватели на Facebook (наричани по-нататък  „Участници“). Служителите и членовете на най-тесния семеен кръг на служители на Организатора, както и което и да е друго лице, свързано с този Конкурс не могат да участват в Конкурса. Участници в Конкурса не могат да бъдат юридически лица.

Конкурсът се провежда в периода от 16.12.2016 до 23:59 часа на 06.01.2017.

В периода отбелязан в точка 4. на Правилата на фейсбук страницата на L’Oréal Paris (HR) https://www.facebook.com/L.Oreal.Paris.hr ще бъде обявен конкурс с награди. За участие в конкурса, желаещите трябва да направят следното:

·        Отидете на адрес: www.magicretouch-bg.com  

·        Изберете Magic Retouch видео, което искате да гледате

·        Изгледайте видеото от началото до края

·        На края на видеото ще се появи съобщение, на което трябва да напишете креативен отговор в определеното за това място, т.е. Magic Retouch дава съгласието си да получите това съобщение

·        Оставете необходимите данни (адрес, град и пощенски код, телефон, e-mail адрес)


След изтичане на периода за участие в Конкурса, всеки от членовете на журито ще даде своята професионална оценка, за изключителна оригиналност и креативност по скала от 1 до 10, за всеки отговор. Участниците в Конкурса изрично се съгласяват да бъдат оценявани по определен критерии от членовете на журито и оценките им да бъдат приемани като окончателни.


Членове на журито:

1) Ивана БойбашаПродуктов мениджър, L’Oreal Adria-Balkan

2) Ана-Мария МаличСтратег съдържание, Mediacor d.o.o.

3) Ведрана ДжорджевичL’Oréal and Garnier стажант боядисване на коса, L’Oréal Balkan d.o.o.

Ако двама или повече участници в Конкурса имат еднакви оценки, в такъв случай еднакво оценените ще бъдат подложени на повторно оценяване. 

Повече участници с еднакви фамилни имена и адреси ще се смятат за един победител.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ