ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 кошници и 100 комплекта с продукти NuCrema

ИНТЕРИОН АД, ЕИК: 130558019, със седалище и адрес на управление: гр. Костинброд, ул. „6-ти септември” №9, наричан по-долу за краткост „Организатор на Кампанията” или „Организатор”.

Кампанията се провежда на специално създаден уебсайт с ел.адрес: sweetchristmas.bg в периода от 19.12.2016 г. до 23:59ч. на 26.12.2016 г. включително.

Настоящата игра ще се проведе на територията на Република България.

В Кампанията могат да вземат участие всички физически лица, на възраст над 14 години, с постоянен адрес на територията на България. Всички лица, свързани с организацията на настоящата Кампания и членове на техните семейства нямат право да участват.
Участието в Кампанията не е обвързано с покупка на продукти на Организатора.
Наградният фонд на играта е както следва:
  • 100 (сто) броя Коледни комплекти с продукти с марка NuCrema, като всеки комплект съдържа асортимент по преценка на Организатора и в следните разфасовки: по един крем от 200 гр. и от 400 гр. и три броя шоколади;
  • 10 (десет) броя Коледни кошници, всяка от които съдържа коледна украса и продукти с марка NuCrema, като асортиментът и разфасовките са по преценка на Организатора.
Наградите ще бъдат разпределени на томболен принцип между всички участници, изпълнили условието за участие и спазили настоящите Правила.
Всеки участник в Кампанията има право да получи само един брой награда.
За да участва в Томболата за награди, всеки участник следва да изпълни следните стъпки:
  • Да се регистрира, използвайки Facebook профила си;
  • Да избере един от героите;
  • Да напише сладко пожелание към любим човек в рамките на 280 символа;
  • Да го сподели на стената си във Facebook, като отбележи човека, за когото е посланието;
  • След успешно изпращане на посланието, да попълни актуален телефонен номер за връзка.
  • За участие за малка награда, участникът следва да изпълни стъпките поне 5 пъти, т.е. да изпрати поне 5 сладки пожелания.
  • За участие за голяма награда, участникът следва да изпълни стъпките поне 10 пъти, т.е. да изпрати поне 10 сладки пожелания.
Няма изискване за съдържанието на пожеланията, но те следва да не нарушават добрия тон и настоящите Правила на Кампанията. Коментари и съобщения, нарушаващи добрия тон и неотговарящи на настоящите Правила, ще бъдат изтривани без предупреждение и/или уведомление до съответния потребител, като той ще бъде дисквалифициран от Томболата за награди.
На 27.12.2016 г. измежду всички участниците в Кампанията, ще бъдат изтеглени на томболен принцип печелившите от Кампанията.
Всеки печеливш участник ще бъде уведомен с обаждане от служител на Организатора или Изпълнителя на посочения от участника телефонен номер, предоставен непосредствено след регистрация на успешно участие в Кампанията.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *