ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 25 смартфона Lenovo Vibe C и 30 USB памет

„МОБИЛТЕЛ” ЕАД със седалище и адрес на управление: 1309 София, ул. ”Кукуш” № 1 („Организаторът“ или “Мобилтел”) със съдействието на „С.Р.И. СОЛЮШЪНС“ ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Александър Малинов № 80A, ет. 3, което дружество осигурява тегленето и получаването на наградите от спечелилите участници.

На територията на Република България. 

Кампанията ще се проведе в продължение на 35 дни (от 00:00:00 часа на 14 ноември до 23:59:59 часа на 18 декември). Настоящите условия са публикувани на уебсайта на https://musicall.mtel.bg/. Можете да се свържете и с нашия център за обслужване на клиенти на *88, таксуването е според тарифния Ви план.

Всички участници приемат, че са прочели внимателно и напълно разбират настоящите Правила, които са публикувани на уебсайта на Кампанията на интернет страницата на дружеството, както следва https://musicall.mtel.bg. Приемането се извършва чрез извършване на регистрация по един от следните начини: изпращане на SMS с текст START или кратък код (ключова дума) за поръчка на мелодията до кратък номер 1888 (безплатно), обаждане до 1888 и следване на инструкциите за регистрация или осъществяване на достъп до musicall.mtel.bg и следване на инструкциите за регистрация (в случай че бъде изпратен празен SMS или SMS с грешно съдържание, участникът ще получи автоматичен отговор, че трябва да изпрати START за активиране на услугата или ключова дума за закупуване на мелодия (пр. R1,R2,R3) и се съгласяват:

Да получават SMS съобщения от Мобилтел, свързани с Кампанията. 

Мобилтел си запазва правото да отмени или промени предложението си и настоящите Правила по всяко време. Всички промени ще бъдат публикувани онлайн на https://musicall.mtel.bg. 
В случай на спор относно Правилата, провеждането, резултатите, както и всички други въпроси, свързани с промоционалната Кампания, решението на Мобилтел е окончателно и не подлежи на оспорване чрез писмена кореспонденция или устно, освен ако не е предвидено в закона.  

Правила за участие в Кампанията: 8.1 За да участват в Кампанията, абонатите на Мобилтел трябва да свалят поне един ринг-бек тон (RBT): 
• Като изпратят SMS на 1888 с Ключова дума в зависимост от избрания от клиента ринг-бек тон (RBT) – напр. R1, R2, R3; 
• Чрез обаждане на 1888 като следват инструкциите за сваляне на ринг-бек тон (RBT); • Чрез достъп до https://musicall.mtel.bg като следват инструкциите за сваляне на ринг-бек тон (RBT); 

8.2 Всеки SMS, изпратен до Кратък номер 1888, е безплатен. SMS с ключова дума START активира услугата и е без заплащане. SMS с определени ключови думи (пр. R1,R2, R3) са също безплатни, но чрез тези SMS се генерира заплащане на месечен абонамент за RBT. 
8.3 За да участват в Кампанията, клиентите на Мобилтел трябва да свалят поне един ринг-бек тон (RBT). Всяко сваляне на ринг-бек тон (RBT) се счита за едно участие в Кампанията (тоест, ако абонатът свали два ринг-бек тона, той има право да спечели награда с 2 участия). 

9. Място, дата, време и ред за получаване на наградите 
9.1 Кампанията ще стартира в 00:00:00 часа на 14 ноември (понеделник) и ще приключи в 23:59:59 часа на 18 декември (неделя), който е последният ден от Кампанията. 
9.2 Всеки участник в промоционалната Кампания ще се идентифицира чрез абонатния си номер (MSISDN). 
9.3 Отчитането на участието в Кампанията на всеки участник за целия период на промоционалната Кампания ще започне в 00:00:00 часа на първия ден от промоционалната Кампания и ще приключи в 23:59:59 часа на последния ден от промоционалната Кампания. 

9.4 Участниците в Кампанията, отговарящи на условията на настоящите Правила и регистрирали валидно участие, които печелят награди по т. 9.8., се определят чрез електронно теглене (томбола), което се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на С.Р.И, в присъствието в присъствието на Комисия, назначена със заповед, съставена от служители на С.Р.И и Организатора която удостоверява резултатите от него. 
9.5 Тегленето и обявяването на печелившите ще се извършва в края на всяка календарна седмица през периода на промоционалната Кампания, както следва: Промоционален период на играта Дати за теглене на награди Брой победители Общ брой победите ли за целия период на кампани ята днев ни седмич ни от 14 ноември до 20 ноември (1ва седмица) понеделник-21- ноември 6 5 11 от 21 ноември до 27 ноември (2ра седмица) понеделник-28- ноември 6 5 11 от 28 ноември до 04 декември (3та седмица) понеделник-5- ноември 6 5 11 от 05 декември до 11 декември (4та седмица) понеделник-12- декември 6 5 11 От 12 декември до 18 декември (5та седмица) понеделник-19- декември 6 5 11 Общо 30 25 55 

9.6 Мобилтел има право да публикува данни за участниците, а именно телефонния номер на печелившите без последните три цифри, името на печелившите заедно с първата буква на фамилиите им, както и наградата/ите, които са спечелили на сайта на Мобилтел Musicall: https://musicall.mtel.bg. 
9.7 Участник не може да спечели една и съща награда в рамките на една категория награди повече от веднъж, т.е. участник не може да спечели дневната награда – USB флаш памет брандирана с логото на Musicall – повече от веднъж по време на периода на Кампанията. Спечелилите Награда Категория “А”, съответно Награда Категория “Б” имат право да участват и да спечелят награда от другата категория. 
9.8 Категории награди:  Награда Категория “А” се отнася за дневните награди (USB флаш памет брандирана с логото на Musicall) – 30 печеливши за периода на промоционалната Кампания (по една /1/ награда дневно);  Награда Категория “Б” се отнася до седмичните награди, раздавани всяка неделя (смарт телефони) – 25 печеливши за периода на промоционалната Кампания (по пет /5/ награди седмично); Общи 55 награди ще бъдат раздадени по време на промоционалната Кампания. 

9.9 Механизъм за спечелване на Награда Категория „А“ (Дневни награди): 
9.9.1 При всяко теглене на дневни награди се определя един (1) победител и пет (5) подгласници. 
9.9.2 Всички участници, които са свалили поне един (1) ринг-бек тон (RBT) от 00:00:00 до 23:59:59 на конкретния ден имат право да участват в дневното теглене за този ден. 9.10 Механизъм за спечелване на Награда Категория „Б“ (Седмични награди): 9.10.1 При всяко теглене на седмични награди се определят пет (5) печеливши и двадесет и пет (25) подгласници. 
9.10.2 Участниците, които са свалили поне един (1) ринг-бек тон (RBT) през конкретната седмица имат право да участват в тегленето за тази седмица (определение за седмица: понеделник 00:00:00 до неделя 23:59:59). 

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *