ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 50 празнини комплекта с продукти Milka

Организатор на Играта е Монделийз България EOOД

Период на Играта: 08.12.2016 г. – 31.12.2016 г. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България с възраст над 16 години с изключение на служителите на Монделийз България ЕООД.

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Играта или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес www.milka.bg за периода на Играта. Повече информация може да бъде получена и на телефон 0800 13 500 (безплатен от цялата страна).

Играта се провежда на www.milka.bg по следния механизъм: 
Стъпка 1: Създайте свой личен профил, като попълните всички полета от регистрационната форма или влезте чрез своя личен Facebook профил. 
Стъпка 2: За периода на играта всеки ден ще се отключва по едно ново предизвикателство, което можете да изпълните. Следвайте съответните инструкции на екрана. 
Стъпка 3: В зависимост от конкретното предизвикателство, то може да бъде изпълнено по един от трите начина: • Чрез качване на снимка • Чрез написан свободен или избран готов текст • Чрез поканване на допълнително хора чрез имейл 
Стъпка 4: Всеки участник, изпълнил минимум 5 предизвикателства, автоматично влиза в томбола за спечелване на една от предвидените награди. При изпълнение на повече от 5 предизвикателства участникът не участва повече от един път. 

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТИ! 

НАГРАДИ: 
50 броя комплекти продукти Milka за целия период на играта. 
Всеки комплект съдържа следните продукти Milka: 
Milka Triple Cocoa 90g 
Milka Triple Caramel 90g 
Milka Collage Raspberry 93g 
Milka Collage Caramel 93g 
Milka Peanut Caramel 270g 
Milka Snowbites 100g 
Milka Oreo 86g 
Milka Mix Assortment bag 119g 
Milka Snowballs 112g

Печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип посредством томбола на 03.01.2017 и публикувани на страница „Печелвши“ на www.milka.bg до 48 часа след изтеглянето им. Допълнително, всеки печеливш ще бъде уведомен посредством e-mail съобщение на e-mail адреса, използван от спечелилия при първоначалната регистрация.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *