ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 26 комплекта с пакет овкусяващи сламки Sipahh и чаша за мляко

Коледната игра (за краткост “Играта”) се провежда на официалната Facebook страница (с ел. адрес: https://www.facebook.com/sipahh.bg) и на официалния уебсайт (с ел. адрес www.sipahh.bg) на Sipahh Bulgaria и се организира от „ДиВиРа Консултинг“ ЕООД, гр. София. 

Играта не е обвързана с покупка на продукт. 

Играта се провежда в периода от 07.12.2016 г. до 05.01.2016г. включително. 
За да се включи за ежедневните награди от Играта, участникът трябва всеки ден през периода на Играта да трупа точки, като: 
a. Посети специално създаденото приложение на Facebook страницата на Sipahh Bulgaria – “Коледна Томбола” с ел. адрес: https://www.facebook.com/sipahh.bg/app/152351391599356/ или секцията на сайта ни с ел.адрес: http://bit.ly/Sipahh_Christmas2016 
b. След това да се регистрира според 7-те начина за влизане в Томболата:
c. Накрая да попълни своите актуални данни: имена и имейл адрес. С това регистрацията му се счита за успешна и той влиза в ежедневната Томбола с награди. 
В Играта имат право да се включат и да участват всички физически лица над 14 години, с постоянен адрес на територията на България, с изключение на служителите на „ДиВиРа Консултинг“ ЕООД, както и членове на техните семейства (по пряка линия). 
Наградите се раздават ежедневно на томболен принцип чрез жребий, измежду всички участници, изпълнили условията на Играта. 
Наградите са общо 26 броя комплекти, всеки от който съдържа 1 (един) пакет с овкусяващи млякото сламки Sipahh и една специална чаша с ръчно послание-пожелание от нас. 
Печелившите участници ще бъдат обявявани с публикация на Facebook страницата на Sipahh Bulgaria с ел.адрес: https://www.facebook.com/sipahh.bg и с писмо по имейл адреса, който са използвали за участие в Играта. 
В случай, че спечели, участникът трябва да се свърже с Организатора посредством лично съобщение на страницата на Sipahh Bulgaria в срок от 5 (пет) календарни дни, считано от датата на обявяване като печеливш. В съобщението си печелившият следва да посочи данни за доставка – три имена, точен адрес и телефон за връзка). 
Наградата се изпраща по куриер (ЕКОНТ) на посочения адрес, като разходите са за сметка на Организатора. Ако участникът не бъде открит в рамките на 2 (два) работни дни на посочените от него адрес и телефон, то той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя. 

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *