ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 30 броя класическа игра на думи Scrabble


Период на Играта
От 14-ти ноември 2016 г. до 22-ри декември 2016 г.

Описание на Играта
Целта на Играта е популяризиране на настолната игра Scrabble (Скрабъл). Играта е тип „томбола”, в рамките на която  Участниците (дефинирани по-долу), избрани чрез жребий, ще спечелят Наградите (дефинирани по-долу).

Организатори на Играта
Mattel Inc със съдействието на Спортал.бг АД и Дентсу Иджис Нетуърк България ООД.

Участник в Играта е всяко пълнолетно физическо лице, което живее в България и е направило валидна регистрация според тук описаните условия в точка 9. в Периода на Играта.

Играта се провежда на територията на Република България.

Печелившите Участници имат право да получат Награди, които включват:
-30 броя класическа игра на думи Scrabble (Скрабъл)

Механизъм на Играта
Имената на печелившите Участници ще бъдат изтеглени на 23-ти декември 2016 г., посредством жребий на случаен принцип от базата данни, включваща всички Участници и техните имена. Имената на печелившите Участници ще бъдат оповестени на интернет страниците на Sportal.bg.
Награда ще бъде предоставена на печеливш Участник, при условие, че същият отговаря на условията на настоящите Официални правила и предостави следната информация:
(1) име, фамилия (вкл. и на латиница съгласно документите му за самоличност);
(2) личен адрес на електронна поща.
(3) телефонен номер.
(4) град

Служител на Организатора ще се свърже с всеки печеливш Участник чрез посочения при регистрацията адрес на електронна поща или телефонен номер, за да го уведоми за спечелената Награда и начина на получаването й.
Всеки печеливш Участник в последствие трябва да установи контакт с Организатора за получаване на Наградата в рамките на 10 (десет) работни дни от получаване на известието по електронна поща.
Всеки печеливш Участник ще получи Наградата си в рамките на 30 (тридесет) работни дни от датата на установен контакт с Организатора посредством електронна поща.

В случай че печелившият Участник не установи контакт по електронна поща или обаждане с Организатора в срок до 10 работни дни съгласно т.7.4., за да получи Наградата си, Наградата се предлага на друг – произволно избран Участник, който също ще бъде уведомен чрез електронна поща.
Организаторът на Играта не носи отговорност при условие, че печеливш Участник е предоставил невалиден или некореспондиращ адрес на електронна поща или телефонен номер за контакт.
Получаването на Награда се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол между Участника и представител на Организатора, след като печелившият Участник удостовери самоличността си.
Процедура на предявяване, валидиране и получаване на наградата
Наградата ще бъде изтеглена посредством компютърен софтуер и на случаен принцип в присъствието на нотариус.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *