ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете всеки ден слушалки Sony, USB памет и бутилка за цитруси

Възложител на играта „Спиди АПС – спечели награда всеки ден“ („Играта“) е „Спиди“ АД , гр. София, ул. „Самоковско шосе“ 2Л.

Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени тук по-долу „Официални Правила“).

Играта се организира и провежда на територията на Република България.

От 08.11.2016 г. до 12.12.2016 г. включително участниците имат право да регистрират своите кодове на специално изградения за Играта микросайт: www.speedypost.bg/apspromo

Всички награди ще бъдат доставени до избрани от печелившия на сайта Автоматична пощенска станция /АПС/ или до офис на Спиди, най-късно до 2 (две) седмици, в съответствие с начина за получаване на награда, (описан в Раздел 4, т. 2) и потвърден от печелившия участник.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
4.1 Желаещите да участват в Играта трябва да се регистрират на www.speedypost.bg/apspromo и да попълнят следните полета със задължителна информация:
  • Име и Фамилия;
  • Мобилен телефон;
  • Имейл адрес;
  • Парола;
  • Както и да декларират, че имат навършени 18 години и приемат Официалните Правила на Играта.
Потребителят избира дали да се съгласи да получава рекламни съобщения от Организатора в периода на Играта, както и след нейния край.
Участието в Играта не изисква покупка на услуга на Спиди.
След регистрация в микросайта потребителят получава своя код за деня. След като въведе кода във виртуалната Автоматична пощенска станция на сайта, веднага разбира дали печели награда или „късметче“ (кратко послание с текст). В случай, че потребителят получи „късметче“, той не печели награда този ден. Потребителят може да участва в Играта всеки ден, но еднократно, като въвежда във виртуалната Автоматична пощенска станция само по един код, генериран от системата. Всеки печеливш е длъжен да обяви как ще получи наградата си, като избере една от следните опции:
  • Да получи наградата си от Автоматична пощенска станция /АПС/ на Спиди;
  • Да получи наградата си от офис на Спиди.
Всеки ден трима участници в Играта печелят награди. Механизмът за раздаване на награди е описан в Раздел 5.
ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
За валидна се счита всяка регистрация на www.speedypost.bg/apspromo, при която е попълнена коректно задължителната информация и е регистриран код за деня във виртуалната Автоматична пощенска станция на Спиди.
Организаторът не носи отговорност, при условие че печеливш участник е предоставил невалиден телефон за контакт или не е попълнил правилно и точно необходимите данни за участие. В случай че предоставената информация не е достатъчна за доставка на наградата, печелившият губи правото си на награда.
Наградите ще бъдат доставени до Автоматична пощенска станция /АПС/ или до офис на Спиди, избрани и посочени от печелившия на сайта. При избор на Автоматична пощенска станция /АПС/ наградата трябва да бъде получена в срок от 48 часа след получаване на уведомителен SMS от Спиди. След изтичане на този срок наградата ще бъде пренасочена до офис на Спиди. Ако наградата не бъде потърсена в срок от 7 работни дни след получаване на уведомителен SMS от Спиди, печелившият губи правото си да я получи.
Всеки ден през периода от 08.11.2016 г. до 12.12.2016 г. всеки от трима участника в Играта, въвели своя код за деня във виртуалната Автоматична пощенска станция, ще спечели на случаен принцип една от трите типа предметни награди – Бутилка с инфузер за цитруси, Стерео слушалки Sony или Памет USB 3.0 Transcend 16 GB. Печелившите участници ще бъдат избрани посредством електронен жребий на случаен принцип.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *