ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете гривна Pandora и 30 комплекта B.U. Golden Kiss

Това са Официалните Правила на онлайн играта “Who Are You?”, която се организира и провежда от „Сарантис България“ ЕООД (“Организатор”) с адрес гр. София 1517, бул. „Ботевградско шосе“ № 247 във връзка с търговска марка B.U.

Всяко лице, което участва в Играта чрез регистрация (“Участник”), приема да се ангажира с условията и да спазва разпоредбите на настоящите Официални Правила.

Играта се провежда в Интеренет  на http://www.bunofilter.com/whoareyouquiz/bulgaria .
Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора, или заплащане на такса.

Периодът на играта е от 21 Ноември до 31 Декември 2016г. включително.
Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България на възраст над 13 години, с изключение на служителите на “Сарантис България” ЕООД, “Дъ Магс“ EООД, членове на техните семействата, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Играта.

Всеки Участник има право на една регистрация в Играта, независимо колко пъти участва в нея.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА:
За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните стъпки, описани по-долу:
I. Да направи теста “Who Are You?” с пет затворени въпроса.

II. Да се регистрира в уебсайта, като попълни онлайн регистрационна форма. Регистрацията се извършва чрез подаване на e-mail адрес, Fecebook или Twitter профил. При успешна регистрация потребителят получава потвърдителен e-mail на посочения от него адрес.
III. Да сподели с приятелите си резултата от теста.

 Участниците могат да се включат в Играта по всяко време в рамките на активния й период.

Всеки Участник има право на една регистрация в играта, но може да участва неограничен брой пъти.

За да бъде включен в томболата за награди, Участикът трябва да изпълни всички стъпки, описани в механизма на Играта.

НАГРАДИ:
Седмичните победители и големият победител ще бъдат избирани на томболен принцип между всички Участници, които не са печелили друга награда в Играта.

Голямата награда е сребърна гривна Pandora с три талисмана.

Седмичните награди са 5 бр. комплект B.U. Golden Kiss тоалетна вода 50мл и дезодорант спрей за тяло 150мл за всяка седмица от активния период на играта.

Печелившите участници ще бъдат обявени на Интернет адрес http://www.bunofilter.com/whoareyouquiz/bulgaria в рамките на 5 работни дни след изтичане на всяка седмица от активния период на играта, както следва:
За Седмица 1 – до 02/12/2016г.
За Седмица 2 – до 09/12/2016г.
За Седмица 3 – до 16/12/2016г. 
За Седмица 4 – до 23/12/2016г.
За седмица 5- до 30/12/2016г.
За Седмица 6 – до 06/01/2017г.
Голям победител – до 06/01/2017г.

Победителите ще бъдат уведомени чрез email за подробностите и начина на получаването на наградата не по-късно от 10 (десет) работни дни след изтегляне на имената им. За да получи наградата си, всеки печеливш Участник трябва да изпрати на Администратора в рамките на 10 работни дни след получаване на уведомлението данни за доставка, като ясно посочи трите си имена, адрес за доставка и телефон за контакт.

В случай, че спечелил награда Участник не отговори на опитите за комуникация от страна на Организатора в рамките на 10 работни дни след изпращане на уведомлението, Организаторът има право да откаже изпращането на награда на този Участник и да присъди наградата на друг, избран на същия принцип.


Наградите ще бъдат доставяни с куриер за сметка на Организатора до 15 работни дни от датата на изпращане на потвърдителен e-mail с посочени данни за доставка. 
В случай, че спечелил награда Участник няма навършени 18 години, Организаторът може да поиска от родителите или законовите представители на Участника писмено съгласие преди да изпрати спечелената награда.


Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградите не могат да бъдат предостъпвани на трети лица.


В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия обхват или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите с награда на сходна стойност.


Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *