ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 дизайнерски чанти и 150 комплекта с продукти Savex

Играта се провежда в периода от 21.11.2016 г. до 18.12.2016 г.

Играта на SAVEX „Savex – супер качество на супер цена” се организира и провежда от „Фикосота” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 48, с ЕИК: 837055835, представлявано от Красен Кюркчиев-Управител, наричано по-долу, за краткост „Организатор”.

Официалните правила ще бъдат публикувани на уеб сайта: www.savexlaundry.com/game, където ще са достъпни през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

Играта SAVEX „Savex – супер качество на супер цена” се организира с рекламна цел за популяризирането на търговска марка “Savex”.

Период и място за провеждане на промоционалната кампания
Играта SAVEX „Savex – супер качество на супер цена”, наричана по-долу за краткост „Играта”, стартира считано от 21.11.2016г. и продължава до 18.12.2016 г.
Играта се провежда при условията на настоящите Правила.
Играта ще бъде проведена на територията на Република България в специално разработен за целите на Играта уебсайт – www.savexlaundry.com/game/.
В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи за „Фикосота” ООД, „Интерактив Шеър-М“ ЕООД и „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
За участие в Играта не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт “Savex” или друг продукт на Организатора.
Награди
Наградите в Играта са както следва:
  1. Дамска чанта (черна) – 10 бр.
  2. Комплект прах за пране Savex (2kg.) и омекотител Savex Soft (1l) – 75 бр.
  3. Комплект течен перилен препарат Savex (1,3l) и омекотител Savex Soft (1l) – 75 бр.
За да участва в Играта, участникът трябва да влезе в уебсайта на Savex – www.savexlaundry.com/game, където ще трябва да събере разхвърляните в спалнята дрехи, в рамките на предоставените му 30 /тридесет/ секунди. След изтичане на времето, автоматично се отваря нов прозорец, който дава възможност да се играе отново или да се премине към регистрационната форма. В нея участникът следва да въведе следните данни: име и фамилия, телефонен номер, e-mail. Под регистрационната форма ще бъде поставено поле, в което участникът трябва да отбележи съгласието си с Правилата на Играта. Всеки потребител има право да участва само един път в Играта, с един мобилен номер и e-mail адрес.
След изтичане периода на Играта, на 18.12.2016г., ще бъдат изтеглени 160 участника измежду всички регистрирали се участници. Изтеглените участници печелят една от наградите описани в т. 7.1. от настоящите правила. Печелившите Участници се теглят автоматично, на случаен принцип, чрез специално разработен за нуждите на Играта софтуер, в присъствие на член от екипа на Изпълнителя и Организатора. Печелившите по настоящата точка, се обявяват в срок до 5 работни дни от тегленето по предходното изречение на уебсайта на играта, в подраздел „Печеливши“. Всички печеливши в рамките на 5 дни след проведеното теглене ще получат SMS на мобилния номер, който са посочили при регистрацията си в играта с информция за спечелена награда и информация за начин на получаване на наградата си. В срок от 14 работни дни от получаване на съобщението по предходното изречение, спечелилият участник следва да се обади на посочения в съобщението телефонен номер, за да остави данни за доставка на спечелената от него награда (три имена, адрес и телефон за връзка).

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *