ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 бутилки Jameson Crested Ten

Старт на играта 21.11.2016. Край на играта 28.11.2016.

Участието в играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.

Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на „Перно Рикар България” ЕООД и „София Лондон Москва“ ООД, членове на техните семействата, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на промоцията.

За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните стъпки:

Да сподели на своята стена пост-видео с уиски Jameson Crested от дата 10.11.2016, публикувано на стената на Jameson Irish Whiskey (BG)


края на играта организаторът ще избере петима от споделилите поста. Наградата за всеки един от печелившите е бутилка Jameson Crested Ten 700ml.

На 29.11.2016 организаторът ще се свърже с печелившите. Печелившите трябва да се свържат обратно с организаторите като изпратят лично съобщение до страницата https://www.facebook.com/Jameson.Bulgaria/ до 10.12.2016.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *