ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете над 62 000 коледни играчки от Coca Cola

Промоцията „Коледна ХоРеКа Промоция“, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 8, наричано по-нататък Организатор.

Официалните правила на промоцията се публикуват на сайта www.houserules.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в страната).

Промоцията се организира и провежда в избрани обекти на територията на Република България.

Промоцията започва на 21 ноември 2016 г. Промоцията ще продължи до 30 декември 2016 г. или до изчерпване на количествата на наградите в обектите, включени в Промоцията, което от двете събития настъпи по-рано.

Участващите опаковки са Кока-Кола; Кока-Кола Зиро; Фанта Портокал; Фанта Лимон; Спрайт; Швепс – Сода, Тоник, Мандарина, Битер лимон, в стъклена бутилка от 250 мл.

С участие в промоцията може да бъде спечелена една от следните награди:
6.1. Бяло плюшено еленче „Лъки“   
6.2. Кафяво плюшено еленче „Уили“
6.3. Оранжево плюшено еленче „Дейзи“  
6.4. Коледна играчка за елха с брандинг „Кока – Кола“

За всеки две закупени стъклени бутилки наведнъж от участващите опаковки (Кока-Кола;  Кока-Кола Зиро; Фанта Портокал; Фанта Лимон; Спрайт; Швепс – Сода, Тоник, Мандарина, Битер лимон, в стъклена бутилка от 250 мл.) в участващите обекти, потребителят получава скреч карта на място от същия търговския обект в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:
  1. „Печелиш Играчка” – потребителят има право да получи един брой награда, описана в т. 6.1; 6.2; 6.3; 6.4 Приложение №  1, на място в търговския обект.
  2. „Опитай пак“ – потребителят няма право да получи награда или да участва в допълнителна игра.
Скреч карти с надпис „Печелиш Играчка ”, няма да могат да бъдат предявявани за награда в други участващи в промоцията обекти, различни от мястото на покупка, както и в по-късен момент от същия обект, където продуктът е закупен.

Общият брой скреч карти е 187,197 броя, като 62,399 броя от картите са „ Печелиш Играчка” и 124798 броя “Опитай пак”

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ