ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 55 козметични несесери с продукти собствена марка BЕТТY

Целта на конкурса е популяризиране на BETTY Моята аптека.

„ФЬОНИКС Фарма” ЕООД, вписано в Търговския регистър под ЕИК 203283623, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Околовръстен път” № 199А, наричано по-долу “Организатор”.

Всеки участник може да се регистрира за участие в конкурса в периода от 01.11.2016 г. до 01.12.2016 г. включително.

Участниците в конкурса се задължават да спазват изложените по-долу условия за участие в конкурса. С регистрирането си за участие в конкурса, всеки участник декларира, че е запознат с настоящите условия, съгласен е с тях и изцяло ги приема.

Право да участва в конкурса има всяко навършило 18 (осемнадесет) години дееспособно физическо лице.

За да участва в конкурса, лицето по т. 4.2 трябва да се регистрира за участие в конкурса на  https://betty.bg/betty-igra/ като попълни формата за участие (с валидни лични данни и имейл адрес) и отговори правилно на зададения въпрос „Колко видове насипен BETTY чай има?”.

Конкурсът се провежда на територията на Република България.

Наградите са 55 бр. козметични несесери с продукти собствена марка BЕТТY .

Печелившите, изтеглени на случаен принцип, ще бъдат обявени на 05.12.2016 на фейсбук страницата на BETTY на адрес https://www.facebook.com/BETTY.moyata.apteka.


Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *