ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 30 таблета Lenovo от майонеза „Краси“

Конкурсът на Майонеза Краси е организиран от „Консул” ООД


Конкурсът на Фабрика за майонеза „Краси”, наричан по-долу за краткост „Конкурсът”, стартира в 00:00:00 часа на 1 ноември 2016 г. и приключва в 23:59:59 часа на 14 ноември 2016 г.


В този конкурс право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай, че печелившият е на възраст до 14 години, не навършени до 14.11.2016 г. включително, наградата може да бъде получена само от законния настойник на същия. В настоящия конкурс НЕ могат да участват лица, работещи в „Консул” ООД и „Диджитъл Вижън“ ЕООД, както и техни роднини: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.


В този конкурс участват всички видове разфасовки майонеза на майонеза „Краси”. 


рез периода на провеждане на Конкурса желаещите да участват трябва да качат авторска снимка на свое ястие, приготвено с майонеза „Краси”, на стената на Фейсбук страницата на Майонеза „Краси” на адрес https://www.facebook.com/krassi.bg/. В снимката трябва да присъства опаковката на използваната Майонеза „Краси”. В описанието към снимката потребителите трябва да напишат рецептата на показаното ястие. Всеки участник може да публикува неограничен брой снимки на ястия, приготвени с Майонеза „Краси”, и да участва за една от обявените награди. Колкото повече са участията на един потребител с различни рецепти, толкова повече се увеличава шансът му да спечели награда, като участва в тегленето на наградите с всяка отделна своя рецепта.


Наградите в Конкурса са следните: 30 броя Таблет Lenovo TAB 3 7 ESSENTIAL ZA0R0018BG.


Тегленето на наградите ще се проведе на 15.11.2016 г в 10:00 ч. Обявяването на победителите ще се направи на 15.11.2016 г. до 12:00 ч. Наградите ще се определят на случаен принцип, чрез жребий, посредством компютърен софтуер. От базата данни на участниците, взели участие в играта и отговарящи на условията описани по-горе, ще бъдат изтеглени 30 /тридесет/ печеливши, които ще получат обявените награди. Наградите са надлежно описани в т. 6.1. от настоящите правила на конкурса.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *